top of page
291044196_10160029398544280_5568395675622959987_n_edited_edited.jpg

De frivillige som gør 
forskellen!

Nok vælges der en bestyrelse til at varetage driften af mange funktioner i Ålum og Omegns Beboerforening. Men hvad var en bestyrelse uden de mange andre frivillige kræfter som giver deres tid og energi til opgaver til alle borgeres glæde!?!

 

Vi nyder at sige tak og hylde vores frivillige. Har du også lyst til at være med i nogle små uforpligtende udvalg, så skal du ikke holde dig til bage. Du kan læse nedenfor om nogle organiserede grupper - ligesom vi også altid kan bruge en hjælpende hånd (praktisk gris) til oprydning, anretning mv.   

De blå mænd

De blå mænd er en gruppe af mænd med forskellig håndværksmæssig erfaring.

 

Bestyrelsen og de blå mænd arbejder sammen om alle de projekter, store eller små, som der, fra tid til anden, er gang i.

Bestyrelsen konsulterer de blå mænd når det handler om at “oversætte” et projekt fra ord til handling. Bestyrelsen kan noget med ord, de blå mænd kan, tilsammen, alt i den udførende del.

 

Kunne du have lyst til at være Blå mand, så ræk en skruetrækker i vejret, byd ind. Det kan være i et specifikt projekt og i hele projektets forløb eller det kan være at køre et læs affald på lossepladsen en enkelt gang. Og alt derimellem.

 

Du kan skrive til os på aalumbf@gmail.com

De blå mænd

Toiletbørsterne

Brostedet har sit eget toilet, det er offentligt og tilgængeligt for alle. Særligt for Brostedets toilet er, at det holdes rent af et hold damer i Ålum og Omegn.

 

De kalder sig Toiletbørsterne.

 

Man er toiletbørste en uge eller mere ad gangen og typisk kikker man ind på toilettet et par gange i løbet af den uge man er “børsten”. Lige nu er man toiletbørste 3-4 uger om året.

Det tager 10-20 minutter om ugen at gøre rent og der er en lille godbid ved at være toiletbørste for man kan nemlig kvit og frit, to gange årligt, bruge shelterne ved Brostedet.

 

Kunne du tænke dig at være med på toiletbørsteholdet, så lad os høre fra dig på aalumbf@gmail.com

Toiletbørsterne

Brobyggerne

I 2020 blev Brostedet endelig en realitet. I næsten 10 år havde fire små landsbyer gået med drømmen om at gøre området omkring broen i Ålum til et rekreativt område med ophalerplads, sheltere, plankestier, fiskepladser, borde og bænke osv.

 

Med kæmpe hjælp fra en række fonde lykkedes det endelig at kunne bygge det vi, i dag, kender som Brostedet. Men da alle maskiner var kørt og åbningstalen var holdt, begyndte dagligdagen med al den vedligehold der er nødvendig.

 

For selvom stedet er et naturområde, skal græsset alligevel trimmes og ryddes fra plankestien, shelterne skal tilses, området skal renses for “tabt” og glemt affald, bålstedet skal renses op, shelterne skal udlejes osv. Der er rigtig mange, primært fra Ålum, der næsten dagligt samler lidt affald op på stedet eller giver besked når noget ikke virker rigtigt på Brostedet og det er den allervigtigste indsats der ydes for sådan et område der ligger til fri benyttelse af alle. Så tak! til alle jer der giver en hånd med på Brostedet.

 

Dén indsats er helt uvurderlig.

 

Helt formelt er der en gruppe der står for den overordnede indsats - Brobyggerne. Gruppen består af folk fra Vester Velling, Terp, Øster Velling og Ålum, men har du lyst til at være med i gruppen og hjælpe med at holde stedet ved lige, er du meget velkommen. Forvent at bruge 5-10 timer om året på det.

 

Skriv til aalumbf@gmail.com hvis du vil høre mere om Brobyggerne.

Brostedet

Frivillighed

Frivilligt arbejde er først og fremmest noget du gør for dig selv og når du gør noget for dig selv, som du bliver glad af, og det så samtidig har så kæmpe stor værdi for fællesskabet, hvad skulle så næsten holde os tilbage med at yde en frivillig indsats. Stor eller lille indsats, mange timer eller en halv, enhver indsats har værdi.

 

Frivillighed behøver ikke kræve oceaner af tid eller energi. Frivillighed baserer sig på, at man byder ind med hvad man kan, også uopfordret.

 

Om du bager en kage til dem der gør hovedrent i forsamlingshuset eller om du kører pantflasker til pantning eller hjælper med at luge ukrudt rundt om forsamlingshuset mens andre gør klar til en fællesspisning med borddækning og sætte drikkevarer på køl eller om du byder ind med et par timers rengøringshjælp efter en fredagsbar eller blot giver lyd når du ser at lyset ikke er blevet slukket efter at alle er gået hjem, eller har du to timer til at hjælpe med at dele invitationer ud til et arrangement - hver eneste lille opmærksomhed mod fællesskabet har værdi.

 

En ting er i hvert fald helt sikkert, der er brug for mange frivillige hænder i et landsbysamfund. Ingen kommer og gør tingene for os, så hvis vi gerne vil drive en legeplads, et forsamlinghsus, en hjertestarter, et kreativt område i skoven og meget mere, så er der brug for dig. Så gør noget godt for dig selv, bliv frivillig, en dag, en uge, en halv time - det styrker fællesskabet. Vi kan nemlig mere sammen

 

"Jeg har altid haft en lyst til at være noget for andre. Give en del af mig selv i forventningen om, at jeg gør en forskel for andre. I vores lokale fællesskab herude mærker jeg, hvordan det lille bidrag jeg giver, bliver værdsat - Takken for min indsats overstiger altid mine forventninger og det har bare givet mig lyst til at bidrage mere", fortæller beboer i Ålum og omegn.  

Frivillige
bottom of page