top of page
Folk giver high five

KLUB'N 
- Et naturligt fællesskab

Initiativprisen 2020 Randers Kommune

Klub’n har åben hver anden mandag aften fra september til april. Vi spiller brætspil og
bordfodbold, lægger puslespil og laver kreating, hører musik, snakker, hygger og får
aftenskaffe.
Desuden arbejder vi lidt på at klubben kan have åbent efter behov og med forskellig
besætning af frivillige og forældre.
 
Vi har en lille bod, som børnene selv passer. Der sælges slik, chips, sodavand og is.

Godt 45 børn er indmeldt i Klub’n. Ca. 10-15 børn kommer til klubaften.
Klub’n drives af frivillige fra Ålum og Omegns Beboerforening. Forældre nyder også at
komme i klubben og skabe oplevelser for børnene sammen med det frivillige netværk.
Du kan komme med idéer og være med til at udfolde dem. 

Formålet med Klub​’n er at vi har et samlingssted for børnene i Ålum og Omegn udenfor
skoletid. Børnene heromkring går nemlig i skole 3-4 steder og Klub’n skal være det sted
hvor de mødes lokalt og har nogen at være sammen med som ikke nødvendigvis er deres
skolekammerater.


Ved at børnene og de unge kender hinanden fra lokalområdet, er det også vores håb at de
kender hinanden, når de en dag er videre i byen i Randers og kan hjælpe hinanden der.


Klub’n har åben mandag i lige uger fra kl. 18.30-20.00 (september til april)
Det er primært for børnene fra 8 år og til slut fjerde klasse, men engang imellem er alle
inviteret med. Følg med på Ålum forum.

bottom of page