top of page
På stien

turen går til 
  - ålum og omegn

ålum - natur og menneske i sameksistens

Vi befinder os i den vestlige del af Randers Kommune på grænsen til Viborg Kommune. Her ligger Ålum i Nørreådalens kuperede terræn. Området er formet efter istiden og har en særpræget karakter.  

I bakkernes dal har byen udviklet sig fra landbrugssamfund til små villakvarterer - men nogle af de gamle gårde er bevaret og giver dig oplevelsen af hvad som er i dag og hvad som var engang - alt sammen i en balanceret sameksistens. 

Ålum og omegnen har i årtusinder været beboet af mennesker. Det gør også, at nationalmuseet har haft interesse i området for hvert et nyt projekt, som er blevet planlagt. 

Et kendetegn ved byen er den rødkalkede kirke, som giver byen noget helt særligt. Den røde farve er så markant at den ikke er til at overse - og kirken er også placeret helt centralt i byen. 

Ålum er et perfekt sted for dig at bo eller besøge, hvis du gerne vil have naturen helt tæt på. Roen er mærkbar med det samme, om end Gl. Viborgvej krydser byen. Det er tydeligt at mærke, at Ålum og omegnen er i sameksistens med den omgivende natur. 

Når du møder beboerne er det tydeligt, at de er stolte af byen og den natur som omgiver den. Det kan man også godt forstå. 

En lokal forfattede engang en sangtekst om byen for at ytre og få sat ord på de følelser byen vækker med den storslåede natur: "omsider kom da folk og fæ med træer, og stopped’ op ved mark og træ: hèr vil vi bo og avle; ÅLUM, det bli’r stedets navn -det hèr er – VERDENS NAVLE."

Denne tekst markerer den magi som Ålum besidder. 

Historie

Ålums historie hører uløseligt sammen med hele omegnens og der er samlet rigtig meget om området på naturstyrelsens hjemmeside, hvor der kan læses meget mere om historien forud for Ålum i dag. Klik her hvis du er interesseret i at læse mere. 

Omegnsbyerne

Omegnsbyerne er bestående af Svinding, Venning, Nr. Ålum, Volstrup og Gjandrup. Det er byer, der hver især har sin egen historie og såmænd også traditioner, som er helt unikke. 

Nedenfor er forsøgt beskrevet lidt om områderne. Der vil løbende blive opdateret med den information som redaktionen får ind fra de lokale beboere, således at flest mulige data bliver skrevet til. Det er vigtigt for beboerforeningen, at vi får mest muligt med. 

Svinding

Svinding ligger Nordvest fra Ålum. Nord for udskovene og syd for Volstrup. Helt i sin egen lomme. Da Randers Kommune allerede har udarbejdet en pjece om byen kan du se denne nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volstrup

Volstrup ligger Nordvest for Ålum tæt ved indskovene, dog i egen åben lomme. Naturen udstråler kraftigt datidens agerjord og dennes dyrkelse igennem årtusinder. I dag er der ikke så meget landbrug som hidtil, men der er mange spor efter menneskets behov for naturen. 

Troldeskovvejen forbinder Volstrup til indskovene, imens vejen Rosenbakken forbinder området til Læsten

Der er endnu på vores website ikke noteret nok om området. Beboerforeningen indsamler løbende data og opdaterer afsnittet om området når vi får nye data ind.

Nr. Ålum

Beliggende i højden nord for Ålum og øst for Svinding ligger en perle af natur kaldet Nr. Ålum. I åbent landskab mellem Ud- og Indskovene, ligger området helt naturligt placeret. Området bærer tydelige landsbrugspræg fra tidligere tider, men i dag er de fleste gårde omdannet til nedlagte landbrug med et godt stykke jord til. Der er dog fortsat landbrug på egnen.

Nr. Ålum har med sine stejle bakker ned til Ålum den ene vej, og Fussingø den anden, en helt unik placering, hvor solen altid finder vej. 

Nr. Ålum, om end dette område ligger i tæt forlængelse af Ålum, er sin egen. Og sådan har det altid været. Sådan vil det også forblive. Enhver egn har sit eget særpræg. 

Venning

Venning ligger lige vest for Ålum og er en aldeles smuk og grøn landsby, som ligger på et plateau mellem Gl. Viborgvej og Nørreåen. Venning er en meget lille landsby og har altid været lille. Det er charmen. Imellem gårdene ligger et par byhuse og gamle husmandssteder. 

Du kan læse mere om Venning i Randers Kommunes pjece om byen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gjandrup

Gjandrup er den østligste landsby på egnen. Gjandrup går fra Gl. Viborgvej i en tragt ned af plateauet ved Nørreåen og strækker sig smukt og "cirkulært" i landskabet. 

 

Gjandrup har som de andre omegnsbyer og Ålum været dyrket og beboet af mennesker i årtusinder.

Der ligger i dag fortsat gårde og den mest kendte er i dag Rixgården, som i dag er en meget aktiv virksomhed på egnen. 

Vi har desværre ikke yderligere oplysninger om området og søger derfor historier, traditioner eller lign. Du er velkommen til at skrive til redaktionen på aalumbf@gmail.com

Ålum Kirke - det rødkalkede vartegn

Ålum Kirke er noget helt særligt at kigge på. Der er ikke mange røde kirker i Danmark. Ålum Kirkes historie er spændende at læse eller blive fortalt om. 

Kirken er bygget i 1200 tallet og ligger på en mindre forhøjning omgivet af nutidens kirkegård. Det interessante ved Ålum Kirke er bl.a. at du her finder runesten fra omkring 900 tallet. Runestenene blev bl.a. fundet indmuret i kirkens våbenhus. Det antages, at man har brugt runestenene som en byggesten til opførelse af kirken for at spare på byggeriet. 

Ålum Kirke er et besøg værd og du kan nedenfor se et klip fra TV2 Østjylland om kirken. Har du lyst til at høre mere til kirken, vil vi anbefale, at du holder øje med det lokale kirkeblad omkring rundvisninger i kirken. Den lokale præst er yderst kendt i kirkens historie og kan vise og uddybe de mange forskellige kulturskatte - store som små - gemt i og uden for kirken. 

Se videoen her.

 

Sø og kirke
Brostedet

Brostedet ved Ålum er et sted, hvor det er muligt at fiske, hale sin kano eller kajak i land og nyde sin medbragte mad med udsigt over ådalen.

Stedet ligger på begge sider af Nørreåen og dermed både i Randers og Favrskov Kommune.

Der er i samarbejde mellem Favrskov og Randers Kommune lavet 200 meter træplankespang, hvoraf 100 meter er handicapvenlig. Der er to shelters, et stort bålsted, fire fiskeplatforme og 400 meter gummistøvlesti.

 

Stedet byder også på træterrasser med borde og bænke – og også landets eneste borde/bænkesæt med babystol. Der er også børnebænk, toilet og p-plads.

Navnet Brostedet skyldes, at det ligger ved broen, og at man kunne udnytte de gamle brohoveder til at bygge træbroer, fiskebroer og bro mellem to kommuner og fire lokalsamfund; brostedet bygger bro mellem mennesker.

En frivillig gruppe mennesker med navnet Brobyggerne vedligeholder stedet og en anden gruppe, toiletbørsterne, står for rengøring af toilettet.

Det er muligt at reservere en shelter for 200 kr. ved henvendelse på brostedet@gmail.com. Følg informationerne. Der er ikke reserveret før det er bekræftet. Vi sætter skilt op med reserveringen. Overnatning koster 40 kr. pr. voksen, gælder også selv om der er betalt reservering.

Man reserverer kun shelters, man kan ikke booke pladsen.

 

https://udinaturen.dk/shelter/107452?scIds=1150,1303,6586&scExtIds=1150,1303,6586&ffId=2468&from=map

Skovene i området

Hele området, Ålum og omegn, er omkranset af en vidunderlig natur. En natur som vi påskønner og skal passe på - en del af naturen er skovene mod nord. 

Skovene er inddelt i egne "zoner". Du kan se hele kortet ved at downloade pdf-filen nedenfor. 

Udskovene: Ligger lige ved Ålum og består af: Brunskov, Vesterskov, Fussingø Nørreskov, Rarskov og Klosterskoven.
 

Indskovene: Ligger tættest Fussingø, men forbundet til Udskovene mod syd og består af: Fussingø Sønderskov, Espelund, Snedkerskov, Nedenskov, Birkemose og Hesselbjerg Skov

Skovene byder på en tur i bakket landskab og med forskellig vegetation. Du kan gå fra et område med nåleskov direkte ind i en lomme med bøgeskov. 

Der er gode muligheder for at se vildt. 

Skovene benyttes også i stor stil til sport. Der løbes, cykles og vandres. Du vil derfor ofte aldrig være alene i skoven. 

"Det samlede areal udgør ca. 1200 ha, hvoraf godt 700 ha er skov, 300 ha er agerland og godt 200 ha er Fussing Sø. Beplantning: Eg, bøg og nåleskov"(naturstyrelsen.dk).

Du kan også tilgå det interaktive kort, "naturkortet" og se de mange områder og oplevelser du kan finde på vores egn. Du kan tillige se hvad der også er af andre oplevelser i Randers Kommune. 

Hvis du gerne vil læse mere om skovene så klik her og du bliver henvist til naturstyrelsens egen framragende side. 

 

Naturnationalparken fussingø

For at styrke biodiversiteten er 833 ha af skovene omkring Fussingø projekteret til at blive udlagt som Naturnationalpark

Projektet skal danne ramme om og sikre en række sjældne fugle, pattedyr, insekter og svampe, der hovedsageligt lever i gammel løvskov. 

Du kan læse mere på https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-fussingoe/ eller downloade projektbeskrivelsen nedenfor. 

Fussingø Slot

Vest for Fussing Sø finder man Fussingø Slot. Slottet er gemt i et smukt bakket naturlandskab. Slottet er opført i 1795 af grev Christian Ludvig Scheel von Plessen.

 

Fussingø Slot blev i 1947 konfiskeret af den danske stat fra den tyske ejer lensgreve Carl Ludwig Scheel-Plessen som en krigsskadeerstatning. Det var en mere eller mindre kontroversiel beslutning som fortsat i dag sættes spørgsmålstegn ved.

 

Til slottet findes flere avlsbygninger.  I dag står heste- og kostald dog tomme, imens den gamle svinestald anvendes som naturlokale. Denne kan bruges af foreninger og er optimal til naturvejledning.

 

Naturstyrelsen bruger også anlægget som kontor for Naturstyrelsen Kronjylland. Der er også funktionærboliger og en prægtig naturbørnehave. 

Slottet anvendes i dag til diverse events - primært udstillinger. Der er dog også rundvisninger på slottet via Fussingø-gruppen. 

Fussingø Slot ligger centralt placeret imellem Ind- og Udskovene. Øst for slottet i Gammel Have finder man de gamle ruiner af det oprindelige slot. 

 

På naturstyrelsens hjemmeside kan du finde mange flere informationer og små særværdigheder omkring Fussingø slot. Du kan læse videre her.  

Fussing Sø

Fussing sø er en en perle i skovens bakkede landskab. Istiden arbejdede intenst på denne plet og har skabt en yderst flot badesø. 

Ved Fussing sø kan du bade, og der er bænke og græsarealer til mange hyggestunder med venner og familie. 

Fussing sø byder også på en vinterbaderklub - hvor du kan få det kolde gys med efterfølgende varm sauna. Hvis det vækker din interesse kan du læse mere om dette her

Du kan også læse mere om området på randers.dk eller på naturstyrelsens hjemmeside.  

Vandreruter
 

I og omkring Ålum og omegn er der mange vandreruter. Naturstyrelsen har lavet nogle vandreruter og Randers Mountainbikeklub har også lavet ruter til mountainbikers, som ligeledes kan vandres. Du vil dog hurtigt føle lyst til at gå på opdagelse på de mange "frie" stier i Fussingø skovene - og det er det hele værd. 

Der er også ruter, som er mindre kendte og ikke er optegnet. Bl.a. Engstien, som går fra Ålum op mod Vester Velling på toppen af nørreådalens bakker. Hvis du følger Vester Vellingvej fra Ålum ned mod Brostedet og tæt på første sving til Tour de France bakken, kan du til venstre finde den gamle engsti. Hvis du følger denne kommer du op til Vester Velling. 

 

På vejen finder du to "holdepladser", én under træerne i bevoksningen, der med informationstavle fortæller om områdets dyr og sagn. 

Ydermere finder du på toppen en lille bænk, hvor du finder den smukkeste udsigt ned over Ådalen og Ålum. 

 

Vi søger at samle nogle at de små og store ruter i Ålum og Omegn, som bl.a. har en særlig historie tilknyttet eller som er yderst smuk at gå. 

 

Vi arbejder på at samle informationerne om ruterne og forsøger at etablere vores eget kort over særprægede ruter. 

 

For nuværende kan du finde ruter som folk allerede har gået og meldt ind  - Klik her - 

 

Der er ingen tvivl om, at du i Nørreådalen og Fussingø skovene o p l e v e r naturen. 

Små perler
 

Små perler er et afsnit om de små ting på egnen vi sjældent lige bider mærke i, men som står som fortidens minder og minder os om det som var engang - eller noget helt andet, som giver os en lille oplevelse. 

Nedenfor har vi beskrevet nogle små perler som vi er klar over - vi vil dog gerne, hvis du har oplysninger, at du melder ind til redaktionen på aalumbf@gmail.com. 

  1. Genforeningsstenen: Stenen står i y-krydset ved Gl. Viborgvej og Dalen og blev rejst i 1920.
     

  2. Regnvandsbassinet: Mellem landemærket og Brostedet ligger regnvandsbassinet, som er en lille plet. Du kan dog på en kold efterårs- eller vinterdag se naturen og kirken spejle sig i søen.
     

  3. Madpakkehuset: Huset ligger i skoven med tilgang fra Gamle Viborgvej, Ålum. En plads til hygge og bål. Huset ligger tæt op ad den naturlige kunstudstilling, Ud i kunsten
     

  4. Labyrinten: Er den lille hemmelighed i skoven, som børnene elsker. Beboerforeningen og andre frivillige sikrer efter julen, at juletræerne bliver genanvendt som hegn i den lille konstruktion i skoven. Du finder Labyrinten, hvis du søger på koordinaterne 56.455001, 9.828864 (Du kopierer dem ind i google maps).

Hold øje med afsnittet her, som bliver opdateret løbende. Husk at dele din viden og dit kendskab til glæde for fællesskabet. 

bottom of page