Klub’n på loftet i Ålum forsamlingshus er et tilbud til børn fra 8 år, der bor i Ålum og Omegn. Der bor rigtig mange børnefamilier i Ålum og Omegn og derfor er et af Klub’ns formål også, at lægge rum til at børnene kan mødes og danne lokale netværk, så de, ud over skolekammerater på flere forskellige skoler, også har venner ”derhjemme”. Det er gratis at gå i Klub’n blot man har medlemskab af Ålum og Omegns Beboerforening.

Klub’n har åben hver anden mandag aften fra september til april. Vi spiller brætspil og bordfodbold, lægger puslespil og laver kreating, hører musik, snakker, hygger og får aftenskaffe. Vi har en lille bod som børnene selv passer, her sælges der slik, chips, sodavand og is.

I 2020 er der indskrevet 43 børn i Klub’n, der kommer ca. 18-20 børn til hver klubaften. Klub’n drives af frivillige fra Ålum og Omegns Beboerforening sammen med en masse forældrekræfter.

Klub’n vandt i 2020 Randers kommunes Initiativpris på kr. 25.000

Når man er vokset ud af Klub’n kan man begynde i Klub XL.

Klub XL er for juniorer fra femte klasse og op. Man mødes hver anden mandag i lige uger i Klub’ns lokaler på loftet i Ålum forsamlingshus.

Aktiviteterne står de unge selv for, det kan være brætspil, dartspil og turneringer, der kan spilles musik, man laver toast og burgere og chiller i det hele taget i de bløde møbler i verdens bedste selskab, nemlig med de andre.

Der er to voksne til stede hver aften, men det er primært juniorerne, der selv står for hyggen og aktiviteterne.

Det er gratis at gå i Klub XL, men familien skal være medlem af Ålum og Omegns Beboerforening. Desuden koster det lidt at snoldre i boden og at købe toast mv. men vi forsøger at sætte et fornuftigt prisleje, så alle skal kunne være med.