Formand

Ghita Tougaard

Næstformand

Lars Hvass Vestergaard Hundal

Medlemmer

Majken Blumensaat

Marlene Jørgensen

Lene Rosengaard

Inge Harbo

Anette Johansen

Kasserer

Inge Harbo

Revisor

Svend Aage Dahlgaard

Flemming Bach

Suppleant

Frank Huulgaard