Beretning ved Ålum og Omegns Beboerforenings generalforsamling 24. februar 2022
Vi er stærkere sammen og det har vi lige bevist.
I næsten to år har Danmark været lukket ned, mere eller mindre – og det har også haft betydning for Ålum og Omegns Beboerforening. I 2021 kunne vi ikke afholde vores generalforsamling og masser af arrangementer, aktiviteter og udlejninger af forsamlingshuset har været aflyst eller udskudt. Det har haft en økonomisk
konsekvens, vi har mistet lejeindtægter og indtægter fra vores egne arrangementer. Det har også haft menneskelige konsekvenser. Den værdi, der ligger i at mødes for store og små, for voksne og for børn, den værdi har vi ikke haft mulighed for at skabe i forsamlingshusets rammer i næsten to år. 2020 og 2021 har på alle måder været anderledes, intet har været normalt, heller ikke det at drive en Beboerforening. Vi var nærmest forstenede den aften, den 11. marts 2020, da statsministeren
lukkede Danmark og sagde at børnene ikke måtte komme i skole, alle der kunne, skulle arbejde hjemmefra, vi skulle holde afstand, der blev indført forsamlingsforbud og det at samles indendørs blev i flere perioder helt forbudt. Måske er det skæbnens ironi, men på det tidspunkt var vi i Beboerforeningen klar til at begynde med det store projekt ved Brostedet og et ret stort renoveringsprojekt i forsamlingshuset. Vi havde forud søgt penge til begge projekter og fået det meste bevilget og det hele var stort set klar til at gå i gang. Måske blev det vores redning at vi havde en grund til at mødes, hele tiden med de gældende
restriktioner for forsamlingsantal i baghovedet. Så måtte vi være ti, så måtte vi kun være fem, så skulle afstanden være to meter, vi sprittede alt af og vi kiggede nervøst på hinanden når vi sendte kaffekanden rundt i kaffepausen. Hvem har rørt ved den, er det bedre at én går rundt og skænker, skal hver især have sin egen kop med. Sådan nogle tanker gik vi hele tiden med. Men hurtigt fandt vi ud af, at vi alle sammen er ordentlige og påpasselige, alle passer på sig selv og hinanden og når vi gjorde det, kunne vi mødes, se et andet levende menneske, få en snak og et godt grin, have et samarbejde omkring et projekt der skulle skabe merværdi for hele vores lille samfund. Så var vi ligesom på plads med håndtering af corona, så skulle vi bare i land med de to kæmpe projekter. Projektet ved Brostedet tog så småt fart i slut marts 2020, rigtig mange troppede op på skift og hjalp med at fælde buske og træer i hele området. Der blev lagt fliser ved Brohuset, der blev bygget spang over kanalerne og håndværkerne fik en hjælpende hånd eller ti. Det var så dejligt at have lejlighed til at mødes og gøre noget sammen – på afstand.
Det samarbejde fortsatte, da vi tog hul på byggeriet i forsamlingshuset. Nogen havde en formiddag at give, andre havde hele dage, men med mange hænder og uendelig mange frivillige timer lykkedes det at nå hertil, hvor vi er i dag. Brostedet er færdigt og forsamlingshuset er også. Jeg har forsøgt at tælle hvor mange frivillige der har været en del af de to store byggerier i 2020 og 2021 og det er mere end 60. Tænk at kunne tælle 60 personer, der har givet så meget til fællesskabet, i en tid hvor alt er anderledes, i en tid hvor vi ikke rigtig måtte mødes, hvor vi hele tiden skulle holde afstand, spritte af og tælle til 10 eller 5. Det er så vildt godt gået og det viser hvad vores lille samfund kan og hvor stærke vi er når det gælder. Tusind tak til alle de frivillige i Ålum og Omegn.Sideløbende med de to projekter, har der været almindelige driftsopgaver, både i forsamlingshuset og på alle de grønne arealer. Også her har frivillige vist styrke. Alt passes med stor nidkærhed. En ting er at kaste sig ind i et projekt, som man kan se en ende på, en anden ting er drift og når der går hverdag i det. Fra Beboerforeningen vil vi gerne sige stor tak til alle jer, der
uge efter uge passer et grønt område, rengør toilettet, passer blomsterne ved hoveddøren ved forsamlingshuset, tilser hjertestarteren, samler skrald op, hjælper med at holde vores område pænt. Det er en lang og endeløs opgave, så respekt for at tage den på sig. Tak. Samarbejdet med håndværkerne både ved Brostedet og i forsamlingshuset har været second to none. Der har været en stor fleksibilitet fra alles side, der har været glæde og gejst på begge projekter og jeg er sikker på, at alle stolt fortæller at de har ”aktier” i Brostedet og i Ålum forsamlingshus. Så tak til vores gode og dygtige håndværkere. I Bestyrelsen talte vi om, at vi nok måtte forvente et faldende medlemstal, når vi ikke havde mulighed for at opretholde et vist aktivitetsniveau f.eks. motion, foredrag, fællesspisning og Klub’n. Ville man forny sit medlemskab når der intet skete i Beboerforeningen? Vores frygt blev gjort til skamme. Langt de fleste er blevet hos os som medlemmer og mange nye har set en styrke i at blive medlem af Ålum og Omegns Beboerforening. Vi er i perioden vækstet med 30 nye medlemmer, så vi er stærkere end nogensinde før. Tak til hver og en der er medlem af Ålum og Omegns Beboerforening, det er en stærk motivation for vores aktivitetsniveau, at så mange aktivt melder sig ind i fællesskabet. I dag er vi 128 medlemmer. Det er imponerende så mange bidrag der gives til Klub’n, forsamlingshuset, skoven og labyrinten, legepladsen, Brostedet. Tusind tak for alle de gode tanker og gaver. Det gælder også alle kager, sandwich, frokoster, kaffeposer og så videre. Hver eneste gave, er den slags kit der får et lille landsbysamfund til at vokse. Ikke alt kan købes for penge, så selvom vi havde råd, kunne vi slet ikke købe al den venlighed og opmærksomhed vi giver til fællesskabet og til hinanden.
Bestyrelsen har de senere år prioriteret at deltage i møder, kurser og konferencer som især Landdistriktsudvalget i Randers kommune inviterer til. Det er inspirerende og givende at deltage og høre oplæg og diskussioner, der kan give os gode idéer med hjem og måske være med til at løfte vores område til et sted vi ikke selv havde set. Men også mødet med de andre landsbyers repræsentanter er givende. Vi kan give hinanden gode tips og støtte hinanden f.eks. i det store arbejde med fondsansøgninger. Så tak til Randers kommunes landdistriktsudvalg for det gode samarbejde og for at skabe rammerne for de møder. En kæmpe tak skal der også lyde til alle de fonde der har gjort det muligt at bygge Brostedet og renovere forsamlingshuset. Elrofonden, Norlys, Vanførefonden, Nordeafonden, Spar Nord fonden, Friluftspuljen, LOA, LAG, Randers kommune, Favrskov kommune – Tusind tak. Når så mange fonde, så mange frivillige og så dygtige håndværkere finder fodslaw, så kan små mirakler ske. Men der er også torne på roser. I årets løb har vi set os nødsaget til at skifte bank. Det er ikke så ligetil, for en lille forening som vores er ikke en god kunde i banken, der er kun arbejde med os. Så vi ledte lidt og Sparekassen Kronjylland troede på os, og vi endte med at flytte vores engagement
over til dem. Vi havde været kunder i vores tidligere bank i vel en menneskealder, men vores samarbejdede sandede lidt til, da vi havde brug for mellemfinansiering til projektet ved Brostedet primært, men også til projektet i forsamlingshuset. Selvom vi havde tilsagn fra alle fonde og puljer, skulle vi selv lægge pengene ud inden puljerne frigav pengene til os. Det er helt normal procedure. Men ingen forening har jo mange hundredtusind til at lægge ud, så vi måtte naturligvis i banken for at låne og her mødte vi ikke velvilje. Andre fonde og puljer hjalp os i nøden, så vi ville have klaret den uden bankens mellemkomst, med nød og næppe. Men det, at vores bank ikke viste os tillid og anerkendelse, det fik os til at træffe valget om et bankskifte. Vi er en solid og troværdig forening, vi sætter kun projekter i søen der kan bæres hjem, vi gennemfører dem fordi vi i Ålum og Omegn står sammen. Om vi så skulle knokle nat og dag. De beklikkede os på vores troværdighed, det gjorde for ondt til at vi kunne blive som kunde hos dem. Derfor et bankskifte. Sparekassen Kronjylland, Elrofonden, Favrskov kommune og gode folk i Randers kommune, der hjalp os med dygtig vejledning, skylder vi stor tak for at hjælpe med at få landet hele økonomien i de to projekter. For ca. 4 år siden sagde den daværende bestyrelse i Ålum og Omegns Beboerforening ja til at forankre Brostedet i vores Beboerforening. Der var brug for et CVR nummer og der var ikke mindst brug for en forening der kunne bære så stort et projekt og gennemføre det. Brostedet er blevet til i et samarbejde mellem fire landsbyer og på tværs af to kommuner. De fire landsbyer er Terp, Vester- og Øster Velling samt Ålum. Brostedet ligger lige i Ålums baghave og vores Beboerforening var det naturlige valg at forankre projektet i. Brostedet vil være forankret i Ålum og Omegns Beboerforening i fem år fra projektets slutdato. Det vil sige vi bærer det økonomiske ansvar for Brostedet i fem år. Efter fem år skal vi tage stilling til om vi vil fortsætte med det eller Brostedet derefter skal have sit eget CVR nummer og være sin egen forening. I 2021 besluttede bestyrelsen, at Ålum og Omegns Beboerforening ikke også kan stå for den daglige drift af Brostedet. Det ville være for stor en mundfuld. Vi står for økonomien, men ikke med den fysiske drift. Derfor oprettede vi et udvalg bestående af folk fra de fire små byer jeg nævnte tidligere, de hedder Brobyggerne. I Brobyggerne har en eller flere fra bestyrelsen en plads, så der kan koordineres mellem Brobygger og Beboerforening. Lige nu er der 7 Brobyggere, en af dem er fra bestyrelsen i Beboerforeningen. Det fungerer rigtig fint. Udover Brobyggerne er der et hold, der rengør toilettet, her er der ca. 10 der deles om tjansen, man har en uge ad gangen. Brobyggerne og alle deres venner og ikke mindst toiletrengøringsholdet skal ha en kæmpe tak for den store driftsopgave de løser. Og samtidig takker vi for samarbejde og venskab med vores 3 nabolandsbyer.
I foråret 2021 fik vi det hyggeligste lille projekt op at stå. I sidder på resultatet. Hynder til stolene i forsamlingshuset. De er strikket, vasket og trukket i form og syet sammen i hånden af en lille hær af kvinder. Skummet har Beboerforeningen betalt, garnet er en donation. Og smukt er det blevet. Tak til de sejeste strikke og sydamer, I gjorde lige udtrykket i forsamlingshuset til noget helt unikt. Dét arbejde, det at mødes og sy hynder sammen, det understregede et behov som hidtil kun
havde været lidt fugle på taget. Et mødested hvor man kan få en kop kaffe, hvor snakken kan gå, hvor man kan aftale at følges ad på indkøb eller et kulturelt arrangement eller passe hinandens kat – sådan et mødested ville vi gerne have. Det har vi nu. Vores Rådhus. Åben hver torsdag formiddag, velbesøgt og en stor succes. Ingen nævnt, ingen glemt, men alligevel – Susanne Skytte, du skal ha en særlig tak for din måde at passe på Vores Rådhus. Klub’n for alle børn i Ålum og Omegn har fået vokseværk. I 2020 flyttede vi ind i nye, større lokaler og i 2021 tog vi springet og delte gruppen op, så nu er mandag i lige uger for de store børn og mandag i ulige uger mødes mini gruppen, man skal bare være fyldt 8 år. Klub’n og Rådhuset er de to fyrtårne i Beboerforeningen. De drives udelukkende af frivillige. I Klub’n finder børn på tværs af skoler sammen og i Vores Rådhus dannes der netværk og relationer som kan være nok så vigtige i en tid hvor man af den ene eller anden årsag er ude af arbejdsmarkedet. Vi hylder det gode møde mellem mennesker, store eller små. I 2020 blev Klub’n hædret med Randers kommunes initiativpris og 25.000 kr. og i julen 2021 fik Vores Rådhus en fondsdonation på ca. 30.000 kr. fra Velliv Foreningen – til indkøb af en masse aktivitetsting og penge til to foredrag. Det betragter vi som den fineste anerkendelse af gode aktiviteter. I juni og juli kom der så småt gang i arrangementerne igen med sankthansaften og indvielse af både Brostedet og forsamlingshuset og fra september var det næsten et festfyrværkeri af arrangementer. Klub’n, Vores Rådhus, Motion, Byloppemarked, Bankospil, mortensaften, familiedag på legepladsen, foredrag – det var så dejligt at se folk igen. Og der var kæmpe opbakning på hele linjen. Lige pånær hjertestarterdagen, den måtte vi aflyse. Desværre, for lige den aktivitet er jo så vigtig. I 2021 lå dagen på en lørdag, måske er det derfor -og jeg håber vi kan arrangere det igen. Alle de arrangementer kræver mange hænder og igen må vi sige, det skorter ikke på hjælp når vi spørger, også hænder der ikke løfter bestyrelsesopgaver. Det siger vi tusind tak for. Vi har længe ønsket os en projektor, et lærred, lyd og mikrofon i Ålum forsamlingshus – det har vi fået nu, alt sammen opsat af frivillige hænder og til en brøkdel af prisen. Det betyder at vores hus nu kan bruges til mange flere ting og vi har f.eks. allerede haft booket til møder hvor det var afgørende at der var AV udstyr i huset. Sådan nogen frivillige har vi også i Ålum og Omegn. Tusind tak for den fine indsats. Mange har måske bemærket det flotte lys på Ålum kirke. Der var et stort ønske om, at nogen af pengene fra Brugsen skulle bruges til lys på kirken. Samtidig opstod der en mulighed for at få skabt en sten med rytteren, som er på runestenen ved Ålum kirke. Karen Flarup er billedhugger og tilbød sin kunst. Og nu står stenen nedenfor Ålum kirke. De to ting valgte vi at bruge lidt af Brugsens penge på. Tillykke med det flotte lys og tusind tak Karen Flarup for den smukke skulptur. Vi har jo brug for at fortælle jer når der sker noget i Ålum og Omegn. Vi har besluttet at dele ”Det sker” rundt fire gange om året, vi skriver til jer på facebook og vi har også en fin hjemmeside hvor alt gerne skulle fremgå, vi sætter plakater op i de flotte infoskilte her udenfor forsamlingshuset – specialdesignede og helt unikke – og til foredrag bruger vi penge på annoncer. Vi bruger mange frivillige hænder og timer på at dele ”det sker” ud og informere på facebook samt holde hjemmesiderne opdateret. Tak til jer der sørger for det store arbejde med at dele information ud,
endda helt ud i alle postkasser. Som I alle ved er Ålum sportsplads overgået til kommunale hænder. Beboerforeningen fik buddet, om vi ville overtage huset og skabe aktivitet på pladsen, men vi måtte takke nej. Vi kunne ikke finde ressourcerne. Så nu opstår Ålum outdoor med Randers kommune som tovholder – hvilken form og indhold det ender med at få, ved ingen rigtigt endnu. Men der kommer til at ske noget på Ålums gamle sportsplads. Og vi bliver helt sikkert inviteret til at tage del i driften, så sig til hvis du har ledig tid at bidrage med i et ret spændende projekt. Og der kommer til at ske endnu mere i Ålum og Omegn, for Randers kommune har efter ansøgning fra os, udpeget os til områdefornyelse. Det kommer til at ske i årene fremover og vi har allerede holdt det første borgerinddragende møde. Sideløbende arbejder vi med en udviklingsplan, en plan vi laver sammen så vi kan styrke en udviklingsproces i Ålum og Omegn baseret på lokal vilje og lokalt engagement til gavn og glæde for os alle og som vi kan bruge når vi henvender os til f.eks. kommunen og fonde. Næste møde her er for resten den 17. marts. Til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen. Det har ikke været den nemmeste periode at være bestyrelse i nogen som helst forening, men vi klarede det, endda med smil og stor glæde i arbejdet. Vi har hver især ydet vores bedste i en tid hvor corona og det at holde sammen på arbejdsliv og familieliv også har trukket store veksler på os alle sammen. Vi har bare haft fem bestyrelsesmøder, et par stykker har været virtuelt og ellers har mail og messenger beskeder været vores bindeled. Tak for godt samarbejde til bestyrelsen for Ålum og Omegns Beboerforening, I er virkelig nogen seje damer. Også en tak til Egon Thomassen for at gribe stafetten og give møde i Naturstyrelsens Brugerråd på vores vegne. Og – en kæmpe tak for enorm opbakning til vores arbejde og til vores arrangementer og aktiviteter. Det er virkelig skønt at være bestyrelse i en Beboerforening der bakkes så fantastisk flot op.

Beretning fra Brostedet -vores fælles lokale perle ved Nørreåen (Øster- og Vester Velling, Terp og Ålum) Generalforsamling i Ålum og Omegns Beboerforening 24. februar 2022
Brostedet startede som et projekt, men er for længst gået i drift. Projektet startede stort set med Corona for 2 år siden. Rydning af træer og buske startede i marts 2020, fordi vi skulle være færdige med rydningerne inden 15. april 2020. Herefter blev træbroer, fiskeplatforme, flydeplatforme og shelters m.v. etableret. Først i januar 2021 blev toilettet etableret og heldigvis var der lettet på Corona-restriktionerne, så vi kunne holde indvielse med både borgmester i Randers og Favrskov
Kommuner 24. juni 2021. I 2021 har både Favrskov og Randers Kommune suppleret med skiltning ”Indkørsel Forbudt” ”Parkering 250 m” ”Parkering”. Projektet er udbetalt og afsluttet i fin stil. Projektet hed ikke oprindelig Brostedet, men da vi skulle formidle stedet valgte vi det, og driftsgruppen blev til Brobyggerne. Der er en bro. Der er brohoveder efter en tidligere bro. Der er bygget fiskebroer og adgangsbroer. Projektet bygger bro mellem lokalsamfund og mennesker. Kajakhotellet blev også omdøbt til Brohuset, og funktionen er i dag nærmere en grejbase. Kajakdelen trådte i baggrunden da Nørreå Outdoor ved Skjern ville tilbyde at man kan ”gå til
kajak”. Det er ikke kun Brobyggerne der har bidraget til etablering af Brostedet, også rigtig mange andre har vist stort engagement, og mindst lige så vigtigt har stedet mødt stor ros efterfølgende fra vores lokalsamfund og alle besøgende. Brostedet er etableret på privatjord og Vandmiljø Randers jord. Tusind tak til ejerne for at muliggøre Brostedet. Vi håber I aldrig må fortryde det. Projektet har været fuldt finansieret, og har derfor ikke ligget Ålum og Omegns Beboerforening til last, udover at de beredvilligt meldte sig til at tage risikoen, da Vester Velling Idrætsforening alligevel ikke ville være projektejer. Drift: Brobyggerne har forpligtet sig til at sikre driften af Brostedet. Fra Terp er Verner og Marianne Rigtrup repræsentanter, fra Vester Velling er det Martin Nielsen, fra Øster Velling Mette Hammershøj og fra Ålum er det Ghita Tougaard, Bruno Svendsen, Svend Aage Dahlgaard og Mette Risager. Brostedet har fået sin egen konto og MobilePay 757528 under Ålum og Omegns Beboerforening. Her ved årsskiftet 2021/22 var der et overskud på ”Brostedet” på 19.531 kr. Brobyggerne har et bookningsteam. Faciliteterne (primært shelters) er indrapporteret på ”Udinaturen”. Man kan booke en shelter for 200 kr. gennem Marianne (brostedet@gmail.com), man skal stadig også betale 40 kr. pr. voksen. Mette H sørger for at opsætte skilt med bookning når der er betalt, så alle der kommer ved at der er booket. Der er rigtig mange der er meget glade for at de kan være sikre på plads når de når frem.Der har været ganske få uoverensstemmelser med ro på pladsen. Børnefamilier kan have andre behov end voksne uden børn. Den fjerneste fiskeplatform på trampestien har fået et ”Stien ender her”, for at gøre opmærksom på at der ikke er givet adgang længere af lodsejerne. Efter nogle indledende tests er det Søren Egede der sælger brænde ved bålpladsen. Rigtig fin service. Man sender en sms og får koden til låsen. For at fiske, inklusiv signalkrebs, skal man dels have det nationale fisketegn, og betale en afgift til Brobyggerne via MobilePay. 20 kr. pr. dag eller 100 kr. pr. år. Man må også gerne bare indbetale et beløb for at støtte arbejdet med at opretholde og udvikle Brostedet. Som en fantastisk bonus opstod ”Toiletbørsterne” i 2021. Toiletbørster består, udover Brobyggerne, af Ulla,
Bente, Frederikke, Pia Anette, Kirsten, Susanne og Majken. Det er simpelthen fantastisk at der er flere frivillige om noget af det ”trælse”. Vandmiljø Randers betaler (indtil videre) strøm/el og Randers Kommune betaler vand. Vandmiljø Randers sponsorerer afledningsafgiften. Brobyggerne vil udarbejde et par retningslinjer for belønning af sig selv og Toiletbørsterne. Det besluttes på et møde i marts, hvor den kommende sæsons gøremål drøftes. Følgende er i udkast: alle kan kvit og frit kan
booke en shelter 2 gange (eller begge én gang) samt fiske gratis. Man kan også give sin booke-ret til hvem man ønsker, men der skal tydeligt gøres opmærksom på det når man booker, og man kan ikke fortrænge andre bookninger. Der er altid plads til flere Brobyggere og Toiletbørster. Fremtiden – 2022.. Kernen i projektet er gennemført, men der vil løbende blive arbejdet med at etablere nye faciliteter og se muligheder. Der er også lidt ”projekt-penge” tilbage, som bl.a. er øremærkede et kort med lokale stier og muligheder og endnu et formidlingskort til P-pladsen. Sandsynligvis bliver der en stigruppe under Udviklingsplanen, og så kan der indtegnes lokale muligheder som kan formidles bredt. Vi mangler også at sætte nogle piktogrampæle op, bl.a. med lastbil parkering forbudt, det er en del af aftalen med Vandmiljø Randers. Mette Hammershøj har kæmpet bravt for at få noget til at gro på taget af shelters. Måske skal nogle af driftsmidlerne gå til et ”stenurt tag”? Efter i 2 år at have fremstillet ”rudolfer” ved Brostedet omkring starten af december er der nok opstået en tradition, ligesom juletræet med lys på. Der er vist også nogle der nisser lidt andre steder.

Bestyrelsens beretning, generalforsamling 2020, Ålum og Omegns beboerforening. Bonnies del.

Formandens beretning deles igen i år ud på flere medlemmer af bestyrelsen. Det er en naturlig del af, at vi forsøger at være gode til at dele opgaverne imellem hinanden.

Efter at have været en del af bestyrelsen i Ålum og Omegns Beboerforening i en del år efterhånden har jeg oplevet vigtigheden af, at alle løfter i flok – og den viden synes jeg, at vi har været gode til at implementere i foreningens virke. At være i stand til at anvende tidligere høstede erfaringer i en positiv retning gør os stærke, og vi føler os som en stærk gruppe (kvinder), med en kæmpe opbakning fra nærområdet – hvilket giver os vores berettigelse, og det er vi så taknemmelige for.

MØDEFREKVENS: Pt. mødes vi ca. 1 x månedligt i bestyrelsen a ca. 3 timer. Kassereren deltager på de fleste møder, da det er vigtigt for os, at der er styr på økonomien. Opfølgning: Det er blevet bestemt siden sidst, at alle betaler til alle arrangementer – også dem i bestyrelsen.

SYNLIGHED: Vi deler fortsat sedler rundt i alle postkasser i sognet ved mange arrangementer. Vi er dog begyndt at benytte os meget af a-skilte opsat i området samt vores nye flotte skilte ved forsamlingshuset i Ålum.Velkomst af nye borgere samt hvervning af nye medlemmer. Der er nedsat et udvalg. Der er lavet fine poser med brochurer, vedtægter og invitation til næste arrangement i foreningen til uddeling, og nye borgere kontaktes

Ghita Tougaard vil gerne berette om de afholdte arrangementer og aktiviteter, der er en stor del af foreningens prioriteringer:

Overskud fra Byloppemarkedet doneret til Klub´n

Inge Harbo, som er vores kasserer, vil her berette om tiltaget De Blå Mænd, som der blev lagt i støbeskeen til i starten af 2019, udlejning af forsamlingshuset samt de projekter vi har fået udført i forsamlingshuset i årets løb.

BESTYRELSEN: Vi ønsker fremadrettet at fortsætte vores fantastiske samarbejde, men vil også hellere end gerne invitere flere til at deltage – det er tidligere år besluttet, at der kan være 7 personer i bestyrelsen i stedet for kun 5, hvis der er grundlag for det. Man kan også stille op som suppleant. Som suppleant kan man deltage i møder, men har ikke stemmeret ved eventuelle afstemninger. Vi vil rigtig gerne have flere suppleanter.

I år har vi forberedt os lidt, og er så heldige, at vi allerede har flere tilkendegivelser fra folk, der har lyst til at deltage i foreningsarbejdet.

DYGTIGGØRELSE: Vi arbejder fortsat i foreningen med at dygtiggøre os indenfor forskellige områder, der kan komme området til gavn. Derfor interesserer vi os meget for principperne indenfor fundraising ifht. at få flere drømme til at kunne gå i opfyldelse her i området. Vi har også deltaget i Randers kommunes Landdistriktskonference 2019. Det er heldigvis sådan, at der i disse år både fra kommunens men også statens side lægges stor vægt på udvikling i Danmarks landdistrikter. Det er noget, som vi nyder godt af. Klub´n er indstillet til Årets Initiativ af børnene selv i år, og vi krydser fingre for, at den vinder. Vi har også deltaget i et dialogmøde arrangeret af Randers kommune for alle kommunens forsamlingshuse. Dette for at få en status på, hvordan husene fungerer, men også for at inspirere husene til at samarbejde og erfaringsdele i højere grad.

DREJEBØGER: Som nævnt sidste år udformer vi drejebøger for hvert arrangement vi afholder, således at eventuelle nye frivillige nemt vil kunne overtage arrangementer, hvis de har lyst – vi mangler altid engagerede frivillige. Vi har medbragt en mappe med drejebøger i dag, som I kan se.

OPHALERPLADSEN/AKTIVITETSPLADSEN VED NØRREÅEN: Der er søgt penge nok hjem til, at projektet kan blive en realitet. Det har været en længerevarende proces at få de nødvendige tilladelser i hus – det lader dog til, at der nu kun mangler landzonetilladelse samt byggetilladelse fra Favrskov kommune. Det besværliggør naturligvis processen, at det er 2 kommuner, der skal ansøges om og behandle de samme ting. Der afholdes et stormøde d. 12 marts kl 19.

BOSÆTNINGSKAMPAGNE: Randers kommune arbejder på at lave en bosætningskampagne, hvor de på deres hjemmeside reklamerer for forskellige småbyer i området – og bl.a. blev vi spurgt i Ålum, om vi ville være behjælpelige med at fodre dem med info om vores by og område samt billeder herfra. Det har vi lavet og sendt ind.

OPFØLGNING PÅ BORGERMØDE OM TILFØRTE MIDLER FRA BRUGSEN: Likvidationsudvalget ved Brugsens Støtteforening valgte, at beboerforeningen skulle være modtager af den sum penge, der blev tilbage efter at Brugsen i Ålum lukkede og boet blev gjort op. Det drejer sig om. 263.391,48 flotte kr., som vi simpelthen er så benovede over tilkommer vores forening.

Vi afholdte et borgermøde om evt. anvendelse af midlerne, hvor der blev foreslået 5 ting.

  • 1. Udvendig belysning af Ålum Kirke – Dette bakker Beboerforeningen op med et tilskud
  • 2. En kampagne omhandlende behovet for en cykelsti mellem Ålum og Tånum – der er fokus på behovet, og Bonnie og Frank HJ har gang i underskriftindsamlinger og fremlæggelser deraf for relevante parter. Bonnie har haft foretræde for Miljø- og Teknikudvalget.
  • 3. Etablering af sti langs åen, så folk kan forlænge deres aftentur – den er med i projektet ved Nørreåen.
  • 4. Istandsættelse af Ålum forsamlingshus, penge kan indgå som egenbetaling ved diverse fondsansøgninger
  • 5. AV-udstyr til forsamlingshuset, penge kan indgå som egenbetaling ved diverse fondsansøgninger

Der er ikke brugt penge endnu. Det vi er kommet frem til vedr. ideerne fra borgermødet lægges også ud på hjemmesiden nu her efter GF.

I Ålum Forum på FB har vores præst Søren Dam Kjeldsen foreslået, at der kunne laves en skulptur af et billede, der ses på én af runestenene ved kirken, en rytter – måske én af Ålums første borgere. Dette vil vi gerne støtte op om, og har pt. en stenhugger på opgaven.

IGEN! Ros til alle de frivillige – de er de vildeste

Det er meddelt bestyrelsen, at jeg vælger at træde tilbage som formand. Jeg har meget om ørerne, og trænger til at prioritere lidt anderledes. Fortsætter dog som menigt medlem af bestyrelsen. 

Referat fra ordinær generalforsamling i Ålum og Omegns Beboerforening den 20. februar 2020. Spisning 18.30, generalforsamling 19.30

Formanden bød velkommen. Der blev budt på smørrebrød, øl, vand og kaffe med lidt sødt. Der var 22 til spisning, der kom 3 efter spisning

1.Valg af dirigent
Frank Huulgaard blev foreslået og valgt.
Frank indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Den er indkaldt via sedler uddelt i postkasser, på facebook og i infotavler.

2. Valg af stemmetæller
Thea Glad og Marlene Jørgensen blev valgt

3.Bestyrelsens beretning om foreningens virke
Beretningen var delt ud på flere; formanden lagde ud.
Ghita fortsatte med at fortælle om aktiviteter og arrangementer.
Inge fortsatte beretningen som tovholder for de blå mænd og som udlejer for forsamlingshuset. Inge roste de blå mænd, hun takkede for samarbejdet og dirigenten tilføjede, at uden de blå mænd og rigtig rigtig mange andre frivilliges indsats, ville de anlægsprojekter der er gennemført i årets løb, aldrig nogensinde have været muligt.
Alle tre beretninger er vedhæftet her.

Dirigenten lavede lidt nedslag i beretningen og opfordrede til at byde ind med spørgsmål og kommentarer.
Mødefrekvens i bestyrelsen, øget aktivitetsniveau især de seneste par år, synlighed, frivillighed, konferencer, landdistrikt og bosætning, Å-projektet/ophalerpladsen, midlerne fra Brugsen, arrangementer og mødeaktivitet i forsamlingshuset, anlægsprojekter, Klub’n mvDirigenten kommenterede – og glædede sig over – at nok er beretningen lang, men at det må den jo være med det høje aktivitetsniveau vi har set i årets løb!
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Mette Risager orienterede om Å-projektet: det har været flere år undervejs, det har været vanskeligt, men nu ser det ud til at lykkes. Projektet ligger på kommunegrænsen mellem Randers og Favrskov og begge kommuner er ”spillere” i projektet, hvilket godt kan vanskeliggøre processen. Projektet skal bæres videre af Ålum, Øster Velling, Vester Velling m.fl. og der inviteres til stormøde om det den 12. marts i Ålum forsamlingshus. Der bliver brug for rigtig mange frivillige i anlægsfasen.

Beretningen blev godkendt med applaus.

4.Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
Inge Harbo gennemgik regnskabet.
Stigning i leje af forsamlingshuset, 20 udlejninger i 19 mod 17 udlejninger året før.
Salg af de blå stole fra loftet samt af effekter fra spejderhuset. Tilsammen en lille indtægt. En lille stigning i antal medlemmer: Nu 97 medlemmer.
En lang række arrangementer og aktiviteter der alle har genereret et overskud.
En sund økonomi og regnskabet (og en solid kasserer indsats) blev godkendt ved applaus

5.Næste års kontingent
Kontingentet fastholdes

6.Indkomne forslag
Forslag fra Margit Christensen om opstart af hjerteløbergrupper i Ålum og Omegn. Margit har sendt en artikel om hjerteløber grupper til bestyrelsen og beder generalforsamlingen opfordre bestyrelsen til at igangsætte hjerteløbergrupper i Ålum og Omegn.
Signe som deltog i generalforsamlingen (for første gang) tilbød sin hjælp til at lave førstehjælpskursus for beboere i Ålum og Omegn – som optakt til hjerteløbergruppe/r. Det viser sig at det er hendes fagområde.
Signe skønner ikke at det er optimalt at oprette grupper, men i stedet opfordre til at tilmelde sig på app’en ”hjerteløber”. Det vil typisk være i meget tyndtbefolkede områder og områder der ligger langt fra redningsstationen, f.eks. Langeland, at man har hjerteløbergrupper, andre steder vil app’en være at foretrække og længe dække behovet indtil professionel redning når frem.
Bestyrelsen aftaler med Signe med hensyn til afholdelse af kursus i førstehjælp og udbredelse af kendskab til hjerteløber app’en

6.Valg af bestyrelse
På valg er: Bonnie Hyldahl, Ghita Tougaard, Anette Johansen
Bestyrelsen har et ønske om at udvide bestyrelsen fra 5 medlemmer til 7 og det er der mulighed for i vedtægterne og det er meget glædeligt at der er interesse for at stille op til bestyrelsen. I et par år har Beboerforeningens kasserer siddet udenfor bestyrelsen, det har vi også et ønske om at ændre, det giver god mening at kassereren sidder med i bestyrelsen og det gives der nu mulighed for.
For at få valgårene til at gå op, skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år og en for et år.
På opfordring fra generalforsamlingen, præsenterede kandidaterne sig. (Det skal vi huske at gøre altid J)

Bonnie Hyldahl, Ghita Tougaard og Anette Johansen genopstiller – desuden opstiller:
Inge Harbo, Lene Rosengaard og Susanne Lanng.
Susanne Lanng trækker sin opstilling tilbage og beslutter sig for at stille op som suppleant og Lene stiller op for den etårige plads og dermed undgår vi et valg.
Dermed ser bestyrelsen således ud:
Inge Harbo, Anette Johansen, Ghita Tougaard og Bonnie Hyldahl (valgt for 2 år)
Majken Blumensaat, Marlene Jørgensen og Lene Rosengaard (på valg i 2021)

7.Valg af revisor
På valg er Flemming Bach
Flemming var ikke til stede, men havde tilkendegivet på forhånd at han gerne ville genopstille – Flemming blev valgt.

8.Valg af en eller flere suppleanter
Susanne Lanng og Frank Espersen stillede op og blev valgt med applaus – og aftalte indbyrdes at Susanne er 1. suppleant og Frank er 2. suppleant
Tillykke til alle de valgte og det er meget glædeligt at Beboerforeningens interesser nu også varetages af bestyrelsesmedlemmer der bor i Omegnen.

9.Valg af en revisorsuppleant
Frank Huulgaard blev genvalgt.

10.Eventuelt
På bordene lå der forskelligt materiale til at tage med hjem:
Foredrag 1. juni
Invitation til åbent hus 14. marts – kom og se de gennemførte projekter i 2019.
Brochure om Ålum og Omegn

Ghita orienterede om et samarbejde med menighedsrådet, Fussingøgruppen og evt. Bjerregrav Beboerforening om Frihedsfesten/Alsang den 4. maj i anledning af 75 året for befrielsen. Frihedsfesten vil blive holdt en række steder i Randers kommune og i vores område, altså på Fussingø Slot. Initiativet til Frihedsfest og Alsang kommer fra Randers kommune. Ghita og Lene deltager i møde, første gang den 21. februar.

Ghita orienterede om en henvendelse fra præsten om at få rejst en sten med rytteren, fra runestenen som står ved Ålum kirke, indhugget. Bestyrelsen har arbejdet med idéen et stykke tid og nu er idéen ved at tage form. Karen Flarup som er lokal stenhugger, har valgt en sten, har fået skabelonen til rytteren og er klar til at hugge den ind i stenen. Stenen vil formentlig få plads i det lille parkanlæg nedenfor kirken.

Bestyrelsen har arbejdet med at udarbejde drejebøger for de arrangementer der afholdes i Beboerforeningens regi – de foreløbige drejebøger er samlet i en mappe, denne blev sendt rundt/vist frem.

Inge orienterede om de næste anlægs projekter der er i støbeskeen, – at der er søgt penge til det, at det stort set er på plads og hvilke projekter det drejer sig om. 2020 bliver igen et travlt år og Ålum og Omegns forsamlingshus kommer i særklasse. Vi gør en dyd ud af at passe på ”fælleshuset” og det bliver bemærket og det får allerede meget ros af lejere og brugere af huset.

Mette Risager orienterede om en landskabsstrategi som Viborg, Favrskov og Randers kommuner i 2020-2021 udarbejder for Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Mette uddelte materiale hvori der inviteres til fire møder/foredrag. Her er alle velkomne og vi skal invitere på facebook/opfordre folk til at deltage.
https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Generalforsamlingen sluttede ca. 21.45

Ref. Ghita Tougaard