Fussingø Slot blev opført i ca 1795 af Grev Christian Ludvig Scheel von Plessen. Godset har siden 1947 været Statens eje og i 1953 blev området omkring Fussingø og søen fredet. I dag er Fussingø et statsskovbrug med næsten 700 ha skov og 250 ha agerjord. De lavtliggende enge er forpagtet ud til græsning.

Du kan finde mere historie, yderligere informationer og se flere billeder af slottet på http://www.fussingoeslot.dk/322331045