Ålum Motion starter op igen efter sommerferien.

Har du brug for lidt motion ovenpå ferien, så behøver du ikke gå længere end til forsamlingshuset hver onsdag. I tidsrummet 19-20 får vi bevæget og trænet hele kroppen. Vi starter op onsdag d.1.sept. og går på juleferie d.15.dec (-13.10. og d.1.dec.)

Prisen er 630kr. og kan overføres til Beboerforeningen på Mobilepay 42065. Har man lyst til at deltage på holdet, så skriv til fysioterapeut Marlene Jørgensen. Man er selvfølgelig velkommen til at prøve holdet, aftal nærmere med Marlene.

Ålum Motion starter op igen – dog i en anden form

Træningen kommer til at foregå på petanguebanen og tidspunktet bliver rykket til kl.16.30-17.30. Vi starter onsdag d.5.maj og slutter d.30.juni (9 gange); det koster 300kr. Man skal kun have et underlag med. Hvis du har lyst til at deltage, kan du skrive til Marlene Jørgensen på  facebook.

Efter et helt år i coronaens tegn og hvor ingenting har været som det plejer, har vi alligevel fået gjort en hel del rundt omkring i sognet. Det har været en corona foræring til os, at mange har haft tid til at bidrage med en håndsrækning og mange har haft lyst til at være med, for på den måde er det alligevel lykkedes med en smule networking og fællesskabsfølelse.

I 2020 har vi renoveret forsamlingshuset, især salen og skænkestuen har fået et løft. Der er kommet nye døre og vinduer i overalt og tagrender, nedløbsrør, stern og udhæng er også blevet skiftet. Der er endda kommet en ny fortrappe, ja faktisk to, for nødudgangen er flyttet og har nu sin egen udgang mod Gl. Viborgvej. Indvielse og fejring af dette projekt bliver i juli måned 2021

Ved Nørreåen har der været særlig stor aktivitet i 2020. Her er der bygget et stort rekreativt område med ophalerplads, plankestier, fiskepladser, bålplads, toilet, borde og bænke samt toiletbygning. Masser af frivillige hænder har været med til at løfte  projektet i samarbejde med Tømrermester Martin Nielsen, ”Fra skov til sjov”.  Vi arbejder på en indvielse på hele projektet i juni 2021

I forårsmånederne har vi en venlig tanke til alle bilister om at passe på vores børn med en ”sænk farten” kampagne. Vi har 10 skilte i udlån fra Randers kommune og de hænger i 10 strategisk placerede lygtepæle. I Ålum og Omegn bor der rigtig mange børn og de er som børn er – de leger på gaden, de træner cykelfærdigheder på vejen i slingrekurs, de løber på rulleskøjter og de hopper i rude. Så sænk nu farten, pas på vores børn.

Bestyrelsen har lagt et program for efterårets aktiviteter, med alle de forbehold der næsten kan tages når corona fortsat skal tages i ed. Her kommer det i overskriftsform, men følg med på de sædvanlige kanaler – infotavlerne og Ålum Forum på facebook.

Vi vil arrangere Sankthansaften på en af byggegrundene ved legepladsen.

Vi holder indvielse af Brostedet i juni, datoen er endnu ikke fastlagt.

Vi holder indvielse af forsamlingshuset den 11. juli, sæt et kryds – der kommer invitation ud og masser af information på Ålum forum på facebook

Der er lagt program for hele efteråret, det er ved at blive finpudset og når det er klar, kommer det her på siden.

Nyt om Sirius Patruljen (planlagt den 30. maj 2021)

Elro arrangementet med Sirius patruljen er flyttet til en ny dato – 10. oktober 2021

Det er sikkert og vist. Kontakt Ghita 24938085 hvis du vil reservere billetter.

Optimering af rammerne for kulturel, innovativ og social udvikling i Ålum og Omegn

Med støtte fra Landsbypuljen i Randers Kommune og støtte fra LAG Randers-Favrskov, har vi i 2020 renoveret Ålum forsamlingshus.

Den gamle scene er taget ned og gulvet er nu i niveau med gulvet i salen.

Loftet i skænkestuen er skiftet til troldtekt og der er kommet spots i loftet.

Døre og vinduer er skiftet og der er skabt nye lysindfald forskellige steder.

Taget på toiletbygningen er skiftet og vi har fået nye tagrender og nedløbsrør.

Alt i alt står vi nu med et topmoderne og meget flot landsby forsamlingshus med plads til byens arrangementer og udlejning til familiens fester.

Der er blevet lagt rigtig mange frivillige timer i projektet og det har skabt en fantastisk ”vi” følelse og et styrket sammenhold.

Vi er meget taknemmelige for at Randers Kommune og LAG Randers-Favrskov gjorde det økonomisk muligt at skabe dette mesterværk.

Man kan læse mere på EU siden https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development#ruraldevelopmentfundsandprogrammes

Status over 2020
2020 blev i sandhed et anderledes år. Meget få voksne mennesker kan huske krigen eller epidemien hvor børnelammelse rasede i hele vores samfund og store dele af verden og hvor alt var præget af frygt og angst for en forfærdelig sygdom. Og nu vil en hel generation af børn og unge vokse op og huske 2020 som det år, hvor vi skulle holde afstand, hvor vi ikke måtte forsamles og hvor børnene ikke måtte gå i skole.
I Ålum og Omegn og i Beboerforeningen har corona også sat dagsordenen for næsten alt hvad vi har lavet eller nærmere ikke lavet for der har godt nok været mange aflysninger. Det har gjort rigtig ondt for vi har sådan en fin tradition for at mødes og samles i skov, ved å, på legeplads, i Klub’n og i forsamlingshuset og meget af det har anbefalinger og restriktioner ikke tilladt os at gøre.
Lidt fik vi dog gennemført i de små pauser corona gav os:
• Foredrag med Torben Linde og et næsten fyldt forsamlingshus
• Fastelavn med fuldt hus og flotte udklædte børn og hjemmebagte fastelavnsboller
• Kunst i skoven åbnede som sædvanligt i påsken, arrangeret af tre lokale kunstner-ildsjæle
• En lille Skt Hans fest med bål og sang
• Genforeningsaften på Bjarnes plads med tale af sognepræst, Søren Kjeldsen og ca. 15 deltagere
• Ølsmagning i forsamlingshuset med omkring 50 deltagere
• Legepladsfest med glade børn, leg, hygge og konkurrencer
• Markering af hjerteløberdagen med undervisning af to lokale sygeplejersker i livredning og hvordan man bruger hjertestarteren
• Ca. halvanden sæson med motionister i forsamlingshuset
• En halv sæson med Klub’n i helt ny renoverede lokaler – men til gengæld nåede vi at starte Klub’n op for de store, bare en enkelt aften, men det tegner til en fin succes.
• Klub’n havde et enkelt udenbys arrangement – nemlig en dag i Klatreparken i Randers. Fantastisk vejr, spændte og legesyge unger – ca. 25 var vi afsted en hel dag. En dejlig dag at tænke tilbage på nu og der var mange ønsker om en gentagelse, evt. med egenbetaling.
• Et enkelt møde med senior klubben og også her tegner det til at vi skal mødes igen når conona slipper sit tag i os.
• Klub sommersjov – 6 uger med hygge rundt om bålet og leg ved åen og i skoven. Randers kommune havde en pulje hvor de støttede os, så vi kunne gøre lidt ekstra for børnene i denne corona sommerferie.
• Byloppemarked hvor alle fyldte private lagre efter coronaoprydning blev tømt ud. En dag med masser af besøgende i Ålum og Omegn.
• 1. søndag i advent blev byens juletræ tændt på Bjarnes plads. Og som et lys i mørket, var der også lys på juletræet ved troldebo i skoven, ved åen, ved forsamlingshuset og på legepladsen.
Lige før Danmark blev lukket ned, deltog vi i landdistriktskonferencen, her havde Klub’ns børn indstillet sig selv som Årets Initiativ i Randers kommune. Prisen var på 25.000 kr. så spændingen var stor. Klub’n i Ålum og Omegn vandt, så der var hurraråb hele vejen hjem fra Øster Tørslev. Nogle af pengene blev brugt i Klatreparken, resten står på bogen til børnene må møde ind igen.
I det hele taget har det regnet med gaver til Klub’n, rigtig mange har tænkt på Klub’n før de har sat noget til salg eller givet det til lopperne. Hver eneste gave har vakt glæde og jubel, så bare ”Tusind tak fordi I tænker på Klub’n først”. Med jeres gavmildhed og støtte, driver vi den mest fantastiske klub.
I løbet af efteråret 2019 arbejdede bestyrelsen og de blå mænd sammen om en renovering af Ålum forsamlingshus. De blå mænd er bestyrelsens forlængede arm, de er alle håndværkere, de ser muligheder og udfordringer som bestyrelsen ikke ser og de taler samme sprog som de håndværkere der skal give tilbud på et stykke arbejde. Med deres refleksioner kan bestyrelsen sætte gang i en ansøgningsproces. I foråret 2020 var projektet klar til at gå i gang, pengene var bevilget og der lå tilbud fra alle håndværkere. Det blev indpasset imellem alle de udlejninger vi havde.
Den gamle scene skulle ned og arealet inddrages i salen, en ny nødudgang og udvendig trappe, loft og lys i skænkestuen skulle skiftes, taget på toiletbygningen skulle renoveres, tagrender og nedløbsrør skulle skiftes, døre og vinduer skulle skiftes. En rigtig stor omgang der involverede mange håndværkere og virkelig mange frivillige timer.
Fra bestyrelsen skal der lyde en kæmpe tak til de blå mænd, til håndværkere for godt samarbejde og særdeles veludført arbejde og ikke mindst til alle de frivillige hænder. I har gjort det helt fantastisk. Tusind tak.
Ålum forsamlingshus er i 2020 blevet udstyret med AV udstyr, endda i særklasse. Hver enkelt del er udvalgt nøje og tilpasset dette hus og det er opsat af lokale, frivillige hænder. Tusind tak til Peer. Nu er huset klar til at byde indenfor i et rum hvor billede og lyd er i topklasse.
Et andet projekt som vi har fået til at lykkes på trods af eller måske på grund af corona, er projektet ved Nørreåen. Endelig i 2020 kunne vi foretage første spadestik. Siden 2012 har det store projekt været på tegnebrættet. Det har krævet så meget skrivebordsarbejde at man kun kan have den største respekt for hende der har holdt fast i den ene ende hele tiden, nemlig Mette Risager. Med skiftende samarbejdspartnere og styregrupper, har hun siddet støt for bordenden og holdt boldene i luften. I 2018 sagde bestyrelsen i Ålum og Omegns Beboerforening ja til at stå for den økonomiske del af projektet, og fortsat i praktisk samarbejde med de omkringliggende byer, Øster- og Vester Velling og Terp. I marts 2020 klippede vi den første gren og så tog det fart. Området blev ryddet for træer og buskads, ophalerstedet blev gravet ud, halvøen hvor shelterne skulle ligge blev etableret, vejanlægget blev etableret, fliserne under kajakhotellet blev lagt og der blev ryddet og skabt adgang fra kajakhotel til Nørreåen og helt hen til Vester Vellingvej, plankestier og fiskepladser langs Nørreåen blev etableret, sheltere blev bygget, – bålplads, bænke og borde, soldæk, flydebroer og meget mere er etableret. På vej er en toiletbygning, den ser dagens lys i 2021.
Ikke mange små foreninger ville kunne løfte så stor en opgave, men vi har stået sammen og igen, med så mange gode og dygtige frivillige kræfter og håndværkere der bare trækker på samme hammel som os, er det hele lykkedes til fulde. Tusind tak til hver og en.
En lidt særlig tak skal vores kasserer Inge Harbo have. At holde styr på regnskaber og tal for to kæmpe projekter, samtidig med det daglige regnskab for Beboerforeningen og forsamlingshuset, har helt afgjort ikke været nemt og der har da også været nogen udfordringer, men med flid , dygtighed og omhu er det hele blevet løst på sådan en fin måde. Tak for det Inge.
I det hele taget har bestyrelsen taget et stort ansvar i år, det har på ingen måde været et år hvor vi bare har kunnet gøre som vi plejer og alligevel er bestyrelsen intakt, alle er her endnu, alle har på hver sin måde ydet en solid og ekstra indsats. Så tak for det og tak for et fint og konstruktivt samarbejde.
I et år hvor vi hele tiden har skullet forholde os til forsamlingsforbud, har corona virkelig præget de to projekter, både positivt og negativt. Det har været nemmere for mange at byde ind med en frivillig hånd i en tid hvor man er hjemsendt fra arbejde, det har været dejligt at der var et fælles projekt at byde ind på og i det mindste kunne mødes på den måde. Det har givet en fællesskabsfølelse og det har uden tvivl sået frø til nye bekendtskaber. At kunne mødes på tværs og tage ejerskab over projekter som vil stå i mange, mange år, har været en gave til os alle i coronatid. Om vi har været med til at bygge eller vi har bagt en kage, støttet eller anerkendt – alt har været kit i hele projektet.
Men det har også været besværligt for vi har hele tiden skullet tælle til ti – flere end ti på pladsen, gik ikke an. Fælles måltider, kaffestunder og pauser, har været præget af forsigtighed og omhu med sprit og afstand. Men brede smil når også rundt.
I 2020 var Beboerforeningen med til at få rejst en sten ved den nye plads nedenfor Ålum kirke. Stenen er valgt og udhugget af Karen Flarup som er skulptør. Figuren på stenen er en kopi af den rytter som, på gode dage, kan ses på den store runesten ved Ålum kirke. Tak for et fremragende og hyggeligt samarbejde Karen.
Ålum og Omegns Beboerforening har i 2020 givet et tilskud til lyset på Ålum kirke. Enhver der har kørt forbi kirken ved aftenstid har helt sikkert glædet sig over det flotte lys og vi vil også blot sige tillykke med det til kirken og menighedsrådet. Tak for lyset.
I 2020 har vi givet ”civil hjælp” til skoven. Pladsen ved Fussingøvej/Gl. Viborgvej er et yndet sted at holde pause for gående og cyklende, men bord og bænk har været pænt tilgroet længe og lidt ufremkommelig. Nu bliver græsset slået og stedet inviterer til en pause. Det er Bjarne Rasmussen der har budt ind på at slå græsset og heraf navnet ”Bjarnes plads”. Tak for indsatsen Bjarne.
I det tidlige forår fik vi standeret labyrinten og vi var mellemmand til at få bålsted, borde og bænke i skoven sat i stand. Tak til alle der har bidraget her også.
I Ålum og Omegn har vi nogle gamle km sten, de tjener kun et formål, nemlig at huske historien. Disse har et bestyrelsesmedlem sat sig for at få shinet op, tak for det Bonnie.
Vi forsøger at deltage i de møder vi bliver inviteret til og som kan tjene et formål for borgerne i Ålum og Omegn. I 2020 nåede vi at deltage i et webinar om fundraising, flere møder om strategi for Nørreådalen og et møde om tilblivelse af den nye Naturnationalpark. Vi har haft besøg af Dansk Cyklistforbund der blev vist rundt på det nye område ved åen, det samme gjorde Lions Club Bjerringbro, vi har haft besøg af Landdistriktsudvalget og vi har gået en tur på Gl. Viborgvej med to politikere for at snakke cykelsti. Vi viser stolt vores område frem og vi gør alt for at gøre det endnu mere lækkert og attraktivt – også at investere i, som fond, kommune, men også som familie der kunne se sig selv bo her.
Vi har deltaget i forskellige konkurrencer og indstillinger af f.eks. Årets Landsby. Vi er så stolte af at blive indstillet og både Ålum og Omegnen må rødme over al den ros der strømmer ind når en indstilling skal begrundes. Tusind tak fordi I spiller med.
Corona har gjort at vi har mistet ret mange udlejninger i forsamlingshuset og vores indtægt fra udlejninger har dermed været beskeden. Mange forsamlingshuse har lidt nød, heldigvis har kommunen valgt at kompensere os for udgiftstabet. Hos os har vi valgt at ikke at søge til drift, men i stedet til en lille renovering af haven ved forsamlingshuset. Så det skal vi forhåbentlig i gang med til efteråret.
Ålum forsamlingshus har kunnet lejes til ungdomsfester. Af hensyn til Beboerforeningens økonomi, har det været nødvendigt for os at gøre det i en årrække, men i 2020 har vi valgt at stoppe med udlejning til ungdomsfester. Vi prioriterer at bruge huset til vores egne arrangementer i Beboerforeningen og at leje ud til familiens fester. På den måde håber vi at kunne holde skindet på næsen.
Så hvad har 2020 så været for et år? Et rædselskabinet? Nej, egentlig ikke. Vi har været usigelig heldige at vi havde to gode projekter vi kunne samles om. Når vi nu ikke kunne gøre alt det vi plejer, så kunne vi i hvert fald samles omkring de to byggerier. Der har været en kæmpe opbakning til Beboerforeningen, det vil vi gerne kvittere for. Der har været et helt unikt sammenhold blandt borgerne i Ålum og Omegn, vi har stået sammen, vi har vist hjælpsomhed overfor hinanden og vi har vist at vi nok skal klare det, selvom vi ikke må mødes.
Beboerforeningen har fået flere medlemmer og det er en kæmpe glæde at byde velkommen til alle de nye medlemmer. Fra 98 medlemmer ved årets start til 115 da vi sagde farvel til 2020. Det gør en markant forskel at vi er mange, både på den økonomiske side i et år hvor der er lidt lavvande på indtægtssiden, men også når vi skal vende os ud mod verden og fortælle om vi har opbakning med hjemmefra. Med 115 medlemmer har vi bred opbakning, tusind tak for det. Og der er plads til flere.
Følg med på Ålum forum på Facebook og på vores hjemmeside aalum.dk Her gør vi os umage for at fortælle om alt det nye der sker og informere om kommende arrangementer.
Aalum.dk er i 2020 blevet gennemgået og nytænkt, endnu et skrivebordsarbejde, men ikke desto mindre et kæmpe arbejde. Tak Marlene.
Nu venter 2021 og vi har stadig lidt projekter, men allermest har vi et håb og en tro på at vi i 2021 må mødes.
Så tak for 2020, tak fordi vi bor sådan et dejligt sted, pas på hinanden og så ses vi simpelthen i 2021.
På bestyrelsens vegne
Ghita Tougaard, formand

Ølsmagning i Ålum Forsamlingshus

Thomas Elle, tidligere indehaver af Vinspecialisten, vil fortælle ud fra temaet ”En status på danske microbryggerier”

Dato: 20.marts 2020

Pris: Ølsmagning og Fjordgårdens buffet med lækkert tilbehør samt natmad for 275 kroner per person. Hvis man ikke ønsker at være med til ølsmagningen er prisen for maden 175 kroner

Spisning starter kl. 18.00 – ølsmagningen foregår kl. 19.30- cirka 22.00. Kl.1.00 serveres der hotdogs til natmad.

Drikkevarer til maden og efter ølsmagningen sælges til rimelige priser. Vi sørger også for nogle flasker vin igen! Efter ølsmagningen er der mulighed for at nyde en ekstra øl (eller 2) i forsamlingshuset, imens man lytter til musik fra anlægget og får en snak med de andre gode mennesker fra Ålum

Billetter betales på forhånd. Man kan overføre via foreningens MobilePay 42 065 (skriv antal ”med” og ”uden” ølsmagning i kommentarfeltet) eller ved aflevering af kuvert med navn, antal, kontant betaling og gerne mobilnummer til Flemming Bach, Thranesvej 3. Der skal være mindst 30 deltagere for at arrangementet gennemføres. Billetter skal være købt inden den 9/3. Ved aflysning vil købte billetter blive refunderet. Aflysning meldes via Facebook/Ålum Forum samt på SMS til de der har betalt via MobilePay eller oplyst mobilnummer.

Sted: Ålum Forsamlingshus, Gammel Viborgvej 374, 8920 Randers NV

Vel mødt.

Ålum og Omegns Beboerforening.

 

 

Efter sommerferien starter Ålum Motion op igen.

Vi starter d.4.sept. og fortsætter til d.18.dec (- 23.okt)

Tispunkt: 19:30-20:30

Pris: 45*15gange=675kr.

Sidste tilmeldingsfrist er d.28.august

Man er mere end velkommen til at skrive til Marlene hvis man har spørgsmål eller har lyst til at komme til en prøvetime. Mail: malle872@hotmail.com

P.s. dem fra holdet som gerne vil fortsætte må også gerne lige skrive en besked

Klub’n i Ålum

Mandag i ulige uger kl. 18.30-20.00 (21.00 for børnene over 10 år) er der klub aften for alle børn fra 8+ i Ålum og Omegn dvs. Ålum, Gjandrup, Venning, Nr. Ålum, Svinding og Volstrup.

Børnene mødes i klublokalet på første sal i Ålum forsamlingshus. Der er altid 2-3 voksne til stede. Der spilles brætspil, vi hører musik, vi snakker og leger og vi laver det der passer til årstiderne, f.eks. Julepynt til byens juletræsfest. Der er altid lidt gumlegrønt når børnene kommer og ved halvottetiden får vi “aftens kaffe”. Vi har en lille bod, her kan der købes sodavand, saltstænger, is mv. Alle børnene får et klubkort og har deres navn på klubtavlen.

Det er gratis at gå i Klub’n og for at det kan blive ved med at være gratis, er vi meget taknemmelige for håndsrækninger, store eller små bidrag, – alle modtages med tusind tak. Mobilepay 42065 Mrk Klub’n.

Klub’n er stiftet i sensommeren 2018 og der møder typisk 10-15 børn op.

Ålum og Omegns Beboerforening er stolte af hermed at invitere til ”kæmpe østjysk kaffebord” og foredrag med Søren Ryge Petersen søndag den 26. maj Kl. 14.00 – ca. 17.00

Pris foredrag: kr. 75,-
Kæmpe østjysk kaffebord kr. 50,-

Pladsbestilling sms til Ghita Tougaard, 24938085 og forudbetaling kr. 125,- til mobilepay 42065 mrk. Søren Ryge. Der sælges 80 billetter efter først til mølle princippet

Foredraget er en del af Elro Dagene og er støttet af Elro Fonden. Se mere om Elro Dagene på https://www.elrodage.dk/default.asp

Det handler om mennesker
Søren Ryge Petersen er en historiefortæller i særklasse, der i en menneskealder har fastholdt os foran skærmen. Søren Ryge fortæller om haven, naturligvis. Men også om landskaber i Norden og om de mennesker, der lever der. Søren Ryge møder mennesker med respekt, interesse og oprigtighed. Han er aldrig ironisk, sarkastisk eller distancerende. Søren Ryge fortæller os om mennesker og deres hverdag, som de selv ser den. Søren Ryge taler ikke op til folk eller ned til folk. Han taler i øjenhøjde.

Søren Ryge har aldrig travlt i sine sproghandlinger. Roligt, rytmisk, artikuleret, velformuleret og præcist fortæller Søren Ryge os om stort og småt i hverdagen. Hans sproglige bevidsthed er fremtrædende. Ofte smager Søren Ryge på ordene. Vi kan se, at han kan lide dem. At ordene har en betydning, og at de ikke er tilfældigt valgte. Søren Ryge vælger sine ord med omhu og fanger os ind. Men han kan også holde pauser, og han kan tie. Søren Ryge fastholder det danske sprog, både når han taler, og når han tier.

Søren Ryge kan fortælle en historie. Han kan forfølge en associationsrække, og vi følger ham. Pludselig vender Søren Ryge tilbage til sin hovedhistorie. Vi trækker på smilebåndet over, at vi har ladet os forføre. Søren Ryge formidler forundring og vækker følelser. Søren Ryge viser os, at kommunikation sker mellem mennesker.

Kærlig hilsen og hjertelig velkommen til foredrag i Ålum Forsamlingshus (Ålum Forsamlingshus, Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV)

Ålum og Omegns Beboerforening

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. februar 2019 i Ålum forsamlingshus.

Kl. 18:30 vil foreningen være vært ved en anretning

Kl. 19:30 starter generalforsamlingen.

OBS: Grundet spisning er tilmelding nødvendig – sms eller ring 40823851 (Bonnie) eller skriv mail til aalumbf@gmail.com senest en uge før mødet.

Dagsordenen for generalforsamlingen iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
 4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelseHerunder overdragelse af midler fra likviditationsudvalget under Brugsens Støtteforening til Ålum og Omegns Beboerforening.
 5. Næste års kontingent
 6. Indkomne forslag OBS: Indkomne forslag skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, enten pr. brev, Dalen 10, eller pr. mail på aalumb@gmail.com
 7. Valg af bestyrelse, iht. vedtægternes § 12:                                                                                                                           Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen. Ved 5 i bestyrelsen afgår 3 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 2 medlemmer, og ved 7 i bestyrelsen afgår 4 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år. Posten som kasserer kan godt bestrides af en person udenfor bestyrelsen.                                                                                                                                                             På valg er:  Majken Blumensaat. Modtager genvalg                                                                                                                            Marlene Jørgensen. Modtager genvalg                                                                                                                                     Kirsten Christensen. Modtager ikke genvalg.

Ikke på valg er: Anette Johansen                                                                                                                                                   Bonnie Hyldahl Nielsen (formand og sekretær)

8. Valg af revisor, iht. vedtægternes § 11: Revisorer er Svend Aage Dahlgaard og Flemming Bach (suppleant for Mette Hyldahl, der er fraflyttet byen). Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår 1 revisor hvert år. Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

På valg er Svend Aage Dahlgaard

9. Valg af 1 eller flere suppleanter til bestyrelsen for 1 år                                                                                                                  10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år                                                                                                                                                        11. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

Fastelavn i Ålum Forsamlingshus søndag d.3.marts 2019 kl.13:00-16:00

Tag børn eller børnebørn med til en hyggelig fastelavnsfest

Vi kårer kattekonge og kattedronning. Præmier til bedst udklædte

25kr. pr. person, inkl. slikpose til børnene, fastlavnsbolle, saftevand, kaffe og te – popcorn kan tilkøbes

Tilmelding senest d.22.februar under opslaget på facebook eller til Anette på tlf. 60148286. Betaling til Mobilepay 42065 eller kontant på dagen

 

”Bryd muren” pilot i et F-16-jagerfly – En fortælling om at gå efter sin drøm

Hvad er det der gør, at nogen simpelthen formår at forfølge den drøm, der opstår i et barnesind? Der skal vel mere end et beslutsomt sind til at beslutte, at man vil være F-16-jagerpilot?

”Det er jo bare et job” vil nogen sige. ”Det har altid været min drøm” vil rigtig mange andre sige. ”Hvis bare jeg kunne få lov at sidde i sædet eller endnu bedre, – kunne få lov at komme med”.

Vi kender det godt; den der lyd når et F-16-jagerfly skærer gennem luften og vi løber udenfor, blot for lige at se det fantastiske syn. Vi holder os måske for ørerne og vi tordner og jubler på samme tid hvis F-16’eren bryder lydmuren. Indrømmet – vi er alle sammen totalt fascinerede af jobbet som F-16-jagerpilot. Og vi ved alle sammen at vejen hen til sædet i dét fly er belagt med brosten. Endnu en fascination; tænk at komme igennem det nåleøje, han må jo være gjort af et helt særligt stof.

Da Søren Sørensen var en lille dreng og boede på gården udenfor Kalundborg med sine forældre, var hans eneste drøm at blive pilot i et af de fly, der med mellemrum skar sig igennem skyerne over Kalundborg. Forskellen på de fleste og Søren er så bare, – Søren forfulgte sin drøm selvom det absolut ikke lå i kortene, at han med spagettiarme og landmandsblod i årene skulle blive pilot i et F-16-jagerfly.

Netop dét handler foredraget om! Vejen til at blive jagerpilot, forfølge sin drøm, tro på det. Bryd muren. Foredraget handler selvfølgelig også om det fantastiske og måske mystiske der omgærder F-16- jagerflyet, hvad kan sådan en egentlig?
Det handler også om livet som jagerpilot og vi får et sjældent indkig i cockpittet på Sørens F-16-jagerfly og vi får alle de sjove anekdoter, både dem der er virkelig sjove, men også dem, hvor det var lige ved at gå galt.

Mød F-16-jagerpilot Søren Sørensen i Ålum forsamlingshus den 18. februar 2019 kl. 19.00

Tilmelding er nødvendig, sms til Ghita 24938085 eller mail ghita.tougaard@gmail.com Det koster 75 kr. at deltage – det er inkl. kaffe og brød.

 

 

 

Sæson 2018 i Ålum Motion lakker mod ende og jeg siger tak for endnu en god sæson med sved på panden, tung vejrtrækning og masser af grin.

Sæson 2019 starter onsdag d.9.jan. Vi træner stadig alle onsdage kl.19.30-20.30. Vi fortsætter frem til d.29.maj (minus d.17.april), så alt i alt 20 gange. Det koster 900kr. for denne sæson.

Hvis man ønsker, at være med på holdet, skal man sende en mail til Marlene Jørgensen på malle872@hotmail.com. Tilmeldingsfrist senest d.2.jan. Man er også velkommen til at komme til en prøvetime, send bare til mail til Marlene og aftal nærmere.

Julebanko i Ålum Forsamlingshus

Der afholdes julebanko i Ålum Forsamlingshus søndag d.25.november kl.13.30

Kom og få en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi har flotte præmier.

Der sælges kaffe/gløgg og æbleskiver samt øl og vand.

Venlig hilsen Ålum og Omegnes Beboerforening

Foredrag med tidl. Efterskoleforstander Oluf Therkildsen

Tirsdag den 13. november kl. 19.00 i Ålum forsamlingshus

“Naboskab” – Vi bor der, hvor vi bor. Nye kommer til. Vi bliver de gamle i gaden. Og fællesskaber forandres – eller det går lidt i stå i vores sammenhæng i gaden eller byen. Er der en mening med at vi bor der, hvor vi bor? Eller skal vi selv give det mening?

Kom og hør et fortællende foredrag

med billeder og humor til eftertanke

Alle er velkomne

Entré: kr. 50,- som betales ved indgangen – gerne mobilepay 42065

Kaffe/te og kage: kr. 25,-

Tilmelding senest den 10. november til Ghita Tougaard SMS: 24938085, mail: ghita.tougaard@gmail.com. Angiv navn og antal personer

Mange hilsner og på glædeligt gensyn

Foredragsgruppen og Ålum og Omegns Beboerforening

Gl Viborgvej 374, Ålum

I går aftes blev Mortens aften fejret med stil i Ålum Forsamlingshus.

Der var tilmeldt 70 mennesker; både store og små borgere, Så der var larm og gang i vores smukke hus. Ghita startede med at holde en velkomsttale, så serverede Majken og team et overdådigt festmåltid. Undervejs kom Kirsten med et indslag; hun synes vi skulle synge lidt. Så hun Havde forberedt “Gæt en sang”. Til de mindre var “Klub`n” rykket ned i skænkestuen, så de kunne sidde der og hygge sig med spil og sjov. Desuden fik de også en snolderpose.

Vi gentager succesen til næste år!

Mortens aften lørdag den 10. november kl.18.00 i Ålum Forsamlingshus

Menuen er naturligvis: Gammeldaws andesteg med hjemmelavet sødt og surt mv. Dessert med kaffe/te

Der kan købes øl, vand, vin

Menu for voksne: kr. 125,-

Menu for børn 3-12 år: kr. 60,-

Børn under 3 år er gratis

Der er en lille overraskelse til børnene

Tilmelding og betaling på mobilepay 42065 mrk. “mortensaften” senest d.3. november på sms til Ghita: 2493 8085 eller mail ghita.tougaard@gmail.com. Husk at angive det antal I kommer.

Venlig hilsen

Ålum og Omegns Beboerforening

Spansk aften i Ålum forsamlingshus!

Tapas og foredrag: Caminoen, den kendte pilgrimsvandring hvorfor og hvordan?

Ålum forsamlingshus lægger endnu en gang op til et spændende arrangement: Spansk aften. Der serveres tapas og inviteres til et spændende foredrag. Det foregår mandag d. 19. marts kl. 18.

Psyko- og afspændingsterapeut Hanne Tempeldal holder et spændende foredrag om Caminoen. Hun gik hele Caminoen i 2002 sammen med sin mand og igen fordelt over to år, 2015/2016, med mand og søn.

Modefænomen eller dyb indsigt?

Det er blevet vældig moderne at gå denne tur, så kom og hør en førstehåndsberetning om det at være ”pilgrim” på vandring. Hvorfor går man en pilgrimsvandring på ca. 800 km tværs over Spanien?

Hvad får et menneske til at tage af sted i første omgang? Hvad driver værket og hvad får en til at stå op, morgen efter morgen, efter at have sovet sammen med mange andre, helt ukendte mennesker? – Og endda i fælles sovesale på ydmyge herberg, med et formål: At gå. Det er jo milevidt fra den tilværelse som de fleste lever. Mange, der har gået den tur taler om dybe indsigter og forandrede hverdage. Er det sandt? Hvad sker der i hovedet når benene går mange kilometer dag efter dag og der ikke er andet at lave? Hvem er man før man starter og hvem er man, når man kommer hjem. Hvad forandrer en? Og ikke mindst hvad kan man opleve på sådan en tur.

Stærke familiebånd

Hanne vil løfte sløret for, hvad det gjorde for hende. Hun fortæller om sine egne dybe indsigter, om hvordan det udviklede forholdet mellem hende og hendes søn og mand og om hvordan det styrkede deres familiebånd. Netop den sidste tur, sammen med mand og barn, var fantastisk og også dramatisk. Det, at vores stærke søn vandrede med – det var noget at det største. At gå der og pludselig mærke Williams fine hånd der tog min, det var stort at mærke samhørigheden. Og så var der glæden og stoltheden over at vise William en anden verden – hvor folk tør komme tæt på hinanden og jeg er glad for at vi havde mulighed for at give ham en oplevelse ud over det sædvanlige. Den tur sluttede uventet og meget anderledes end forventet – hvorfor og hvordan, det kan du høre på foredraget.

Vandring som terapi

Hanne går også dybt ind i, hvordan det at gå – noget så nemt, enkelt og naturligt – kan bruges terapeutisk og fortæller hvordan hun selv i en periode med meget stress, vandrede Mors rundt alene. Det bliver forklaret lige så enkelt, som det at gå er. Vandringen giver os mulighed for at komme ud af hovedet og ned i kroppen og benene. Når vi har gået en rum tid, slår hjernen fra og vi går fra at bekymre os og være i sindets labyrinter, til at blive ”mindfuldt tilstede” i kroppen. Åndedrættet kører, hjertet pumper, fødderne, der tager næste skridt og vi er pludselig i ”et nu”, som er helt fantastisk.

Hanne driver firmaet Turtlespeed – hvor hun laver krops- og psykoterapi og underviser i fri bevægelse med psykologiske temaer. Hun arrangerer mindre vandreture på Mors og i Skotland og hun er desuden vært for andre undervisere i samme genrer. Hanne har også en kreativ åre som ud over eget maleri giver sig udtryk i afholdelse af Mosaikkurser.

Ålum og Omegns Beboerforening glæder sig til igen at fylde forsamlingshuset med interesserede tilhørere til en hyggelig og spændende aften.

Alle er velkomne!
 
Entré: 125 kr.incl Tapas som betales ved indgangen.
Foreningen er vært ved kaffe og småkager
Der kan købes øl, vin og vand
 
Tilmelding til:
Ghita Tougaard,
tlf 2493 8085 eller mail ghita.tougaard@gmail.com
Husk angiv antal pers.
 
Mandag den 19. marts kl. 18.00 starter vi med Tapas og hyggeligt samvær
Foredraget starter kl. 19.30, man kan sagtens kun deltage i foredraget.
 
 
Ålum Forsamlingshus, Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV
 
Ålum og Omegns Beboerforening

Foredrag i Ålum forsamlingshus!

med Kasper Pedersen fra “Læger uden grænser”

Tirsdag den 23. Januar kl 19.00 Der bliver noget at reflektere over og ikke mindst diskutere efter det tænkevækkende foredrag som Kasper leverer. Vi skal høre om hvordan hverdagen udspiller sig i et krigshærget miljø, hvor han som læge, uden ret mange muligheder og ressourcer, skal forsøge at redde menneskeliv i ordets bogstaveligste forstand. Hvordan er det, på det personlige plan, at stå med en lægefaglig kollega og diskutere et menneskes muligheder for at overleve og hvad strategien skal være for at det kan lade – for i næste sekund være nødt til at fortsætte diskussionen liggende på gulvet – fordi han og kollegaen har været nødt til at smide sig fladt på maven i ørkenstøvet i den primitive klinik, fordi fjenden er tæt på og de skarpe maskinpistolkugler flyver dem om ørerne? Hvordan bevarer man roen og sig selv mentalt intakt, når man i dage- eller ugevis har behandlet mennesker, kvinder og børn, som har svære skader, både fysiske og mentale, men man har kun de mest basale muligheder for at hjælpe – langt fra hvad et dansk hospital kan tilbyde? Hvordan er det som læge at træde op i flyveren uden at vide hvilket skrækscenarie man træder ud i, når flyet lander, hvilke menneskelige ressourcer skal der til for at klare opgaven igen og igen? Hvordan klarer Kasper at overleve i krigszoner samtidig med, at han skal hjælpe mennesker gennem deres egen kamp for at overleve? Kom og få svarene. Der er ingen tvivl, det bliver et foredrag helt uden sammenligning, som du ikke må gå glip af.

 
Alle er velkomne!
 
Entré: 50 kr. som betales ved indgangen.
Der kan købes kaffe og kage, øl og vand
 
Gerne tilmelding til:
Ghita Tougaard,
tlf 2493 8085 eller mail ghita.tougaard@gmail.com
Husk angiv antal pers.
 
Tirsdag den 13. november kl. 19.00
 
Ta´naboen under armen og mød talstærkt op!
 
Ålum Forsamlingshus, Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV
 
Ålum og Omegns Beboerforening

Fra “naturmenneske til kendt fra TV” med Carl Kappelgaard Larsen

Tirsdag den 13.november kl 19.00

Vi skal underholdes af Calle Jæger, alias Carl Kappelgaard Larsen, kendt fra programmet ”Nak og æd” med de fanden-i-voldske gutter Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe. Calle er en yderst underholdende fortæller og det kommer i bogstavelig forstand ikke til at gå stille af. Han er flasket op med natur i det daværende Randers Zoologiske Have og vil berette om en spændende barndom dér og senere fortælle om sit liv som inkarneret jæger og naturmenneske. Carl Kappelgaard kan stort set imitere alle danske fuglestemmer og hvad det har ført med sig at sjove oplevelser… – ja det kan du også høre om til foredraget.
 
Alle er velkomne!
 
Entré: 50 kr. som betales ved indgangen.
Der kan købes kaffe og kage, øl og vand
 
Gerne tilmelding til:
Ghita Tougaard,
tlf 2493 8085 eller mail ghita.tougaard@gmail.com
Husk angiv antal pers.
 
Tirsdag den 13. november kl. 19.00
 
Ta´naboen under armen og mød talstærkt op!
 
Ålum Forsamlingshus, Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV
 
Ålum og Omegns Beboerforening

Borgerbudgetteringsmøde den 11. januar kl. 19.00 i forsamlingshuset. Mød frisk op og afgiv din stemme. Vi skal stemme om hvad vi skal bruge de 50.000kr, der er bevilget til følgende forslag: Forslag er indkommet, nævnes i vilkårlig rækkefølge:

 1. Gynmastikredskaber til Ålum Fitness, Projekt af Marlene Jørgensen
 2. AV udstyr til forsamlingshuset af Ghita Thougaard
 3. Internet til forsamlingshuset Ghita Thougaard
 4. Afvikles af foreningens gæld, foreslået af Mette Risager, beskrives af Inge Harbo
 5. Nabohjælp foreslået af Gitte Toft
 6. ”Legende børn” skiltning, suppleret med 40 km zone, foreslået af Henrik Andersen

Juletræsfest!

– for børn og barnlige sjæle

Søndag  den 17. december kl 14.00

Kom og vær med til at pynte juletræet, gerne med den pynt du tager med hjemmefra, vi kalder på julemanden og håber han hører os, vi spiser kage og popper popcorn og der er godteposer til alle børn.
Tilmeld dig ved at skrive en sms til Ghita Tougaard, på 24938085 og skriv hvor mange børn og voksne I kommer. Det koster 40 kr. Pr. Person at deltage – betales ved indgangen.
Det bliver et brag af en julefest, vi glæder os allerede.
 
Ghita Tougaard på vegne af
Ålum og Omegns Beboerforening

Fredag den 10/11 kl 18.00

ER DU VILD MED AND? – men ikke så vild med at lave det, så kom til Mortens aften i Ålum forsamlingshus den fredag den 10/11 kl 18.00 Beboerforeningen med Majken i spidsen serverer: Andesteg med diverse tilbehør Dessert med kaffe/the Der vil være mulighed for køb af øl, vand og vin.

Menu for voksne 110,- for medlemmer, ikke medlemmer 139,- Menu for børn 3-12 år: 55,- for medlemmer, ikke medlemmer 69,- Børn under 3 år er gratis. Til børnene laver vi biograf og sørger for gratis slikposer. Der er bindende tilmelding til Majken på tlf/sms : 2165 0336 eller mail mbl@randerskoed.dk, eller her på opslaget. Skriv hvor mange børn og voksne I kommer. Kom frisk, og meld til der er 80 pladser
Ta´naboen under armen og mød talstærkt op!