Meld dig ind i beboerfoeningen i Ålum - sammen kan vi mere!

Bestyrelsen i Ålum og omegns beboerforening:

Bonnie Hyldahl

Formand

Ghita Tougaard

Næst formand og sekretær

Majken Blumensaat

Bestyrelsesmedlem

Marlene Jørgensen

Medlem og udlejer af forsamlingshuset

Anette Johansen

Bestyrelsesmedlem

Inge Harbo

Kasserer ( uden for bestyrelsen )

Send os en besked

Referater generalforsamling

 

Generalforsamling 26/2 2019, referat Ålum og Omegns Beboerforening

Dagsordenen for generalforsamlingen iht. vedtægterne

Valg af dirigent: Egon Thomassen

Valg af stemmetæller: Mette Risager og Marlene Jørgensen

Bestyrelsens beretning om foreningens virke Bonnie (formand):

Siden sidste generalforsamling er der sket en del i foreningen. Bl.a. er der kommet ny formand, da den tidligere valgte en utidig afgang grundet flytning, så d. 7/10-18 blev der afholdt et konstituerende møde, hvor jeg blev udnævnt til formand.

Opfølgning på punkter fra evt. sidste år:

Henvendelse vedr. hjertestarteren: Det blev påtalt, at den hang hegnet ind af et lavt hegn. Jeg kontaktede formanden for menighedsrådet, og der blev fjernet en pind i det lave hegn for fri passage.

Pengene fra Brugsens Støtteforening – er der en afslutning? Er nu afsluttet, se under punktet Økonomi.

Der fandtes 2 hjemmesider om Beboerforeningen, der var forslag om at afvikle én. Dette er effektueret. Fremover sendes indslag til hjemmesiden til Marlene Jørgensen, som er udlejer af forsamlingshuset og hjemmesidens administrator.

Den gamle formand talte varmt for en digital løsning til udlejning af forsamlingshuset, men det var meget dyrt. Marlene Jørgensen har indvilget i at tage tjansen i stedet.

Grundet problemer med at få penge ind for udlejningerne af forsamlingshuset betales der nu altid forud samt der betales et depositum.

Jeg foreslog, at der blev oprettet Mobilepay til foreningen, hvilket er gjort og virker fint.

Der er arbejdet på, hvilke fonde der måske kan søges i forhold til at få etableret en ordentlig handicapadgang rundt om huset. Etableringen vil kræve et ordentligt underlag, og da området bag huset ofte oversvømmes, kan det ikke laves før der drænes tilstrækkeligt. Det arbejdes der på.

Arrangementer i årets løb:

Byloppemarked med stor tilslutning af både stande og besøgende. Brunch, stor succes. Kultur på Tur, ikke så mange besøgende. Ølsmagning ved Frank Espersen, med næstformanden for Danske Øl-entusiaster, stor tilslutning. Mortens Aften, stor succes. Byjuletræet kom op som vanligt, hvilket foreningen betaler og får rejst ved hjælp af frivillige hvert år. Julefest, aflyst pga. for få tilmeldinger, det var for sent annonceret, og en dum weekend. Dagli´Brugsen i Ø.B. ville ellers sponsorere halvdelen af det, der ville blive brugt. Og mange tak for det. Julebanko; totalt udsolgt. Skt. Hans; Se Ghitas beretning. Kunstruten er efter Gitte Tofts flytning overtaget af Helle Kirketerp.

Klub´n, foredrag og legepladsen fortæller Ghita Tougaard om:

Legepladsen: 2018 var et rigtig dejligt år – i hvert fald når vi ser på det i børnehøjde. I løbet af efteråret 2017 opstod ønsket om en udvidelse af legepladsen, og i vinteren/foråret 2018 blev der arbejdet ihærdigt på at søge tilbud hjem, holde møder med alle de, der skulle involveres og skrive ansøgninger til en udvidelse af den eksisterende legeplads i Ålum. Vi fik tilbud fra to legepladsfirmaer. Valget faldt på firmaet ”Fra Skov til Sjov” fra Vester Velling. Tilbuddet herfra levede nærmest op til alle børnenes ønsker. Og mere til. Vi søgte hele beløbet hos Elrofonden og de bevilgede meget glædeligt hele det ansøgte beløb, og dermed kunne alle børnenes ønsker og Fra Skov til Sjovs idéer gøres til virkelighed. Den 1. juli 2018 var der indvielse i det allersmukkeste vejr; borgmesteren holdt tale, og en meget stolt Sebastian klippede snoren. 100 mennesker klappede. Der var stillet borde og bænke op, og der blev grillet pølser til den store guldmedalje – en super hyggelig og dejlig eftermiddag. Rigtig mange hænder havde bidraget for at få hele legepladsen og indvielsesdagen til at lykkes – tusind tak for det. Ved alle arrangementer forsøger vi at sende en indsamlingskasse rundt, og vi gør opmærksom på foreningens Mobile Pay-nummer (42065) – det gjorde vi også denne dag, og folk er simpelthen så søde til at støtte – det er vi så taknemmelige for. For selvom legepladsen er ny, så er der jo ting der forgår og skal udskiftes og dertil er byens egne donationer en meget dejlig gave.

Legepladsdag

Og så skulle legepladsen for alvor prøves af – i september holdt vi fest på legepladsen med bål og snobrød og konkurrencer, hvor man kunne vinde rigtige guldmedaljer, der var kage og is selvfølgelig – og høj musik. Totalt liv og glade dage. I hvert fald 50 deltog. Den legeplads er virkelig godkendt, og der går næsten ikke en dag, hvor der ikke er børn deroppe. Der kommer endda gæster udefra, rygtet i Randers kommune vil vist vide, at den fedeste legeplads er i Ålum. Legepladsudvalget er René, Kirsten, Bruno og jeg, og det daglige tilsyn og ansvaret for småreparationer samt samarbejdet med legepladsinspektøren har Bruno. Et rigtig godt udvalg der arbejder fint sammen og nyder godt af håndsrækninger fra mange sider når der spørges om hjælp.

Skt. Hans

Ugen før legepladsindvielsen var det Skt. Hans aften og da det ikke længere holdes i Gammel Haven på Fussingø, så tænkte vi i Ålum, at det kunne holdes her i byen. Det var en lørdag, vejret var med os og ca. 75 glade mennesker mødte op på byggegrunden nedenfor legepladsen – bevæbnet med grill, køletasker og borde og stole og alt hvad der hører til en sommeraften. Der var nerver på til det sidste, for vi husker nok afbrændingsforbuddet, men få dage før, den 23. juni, fik vi lov at tænde bål og i 2018 tændte det næsten sig selv! Vi havde hentet træ ved pladsen oppe i skoven, og en borger i Ålum tilbød os en masse tørt træ fra sit tag, som lige skulle skiftes i de dage. Masser af børn kom og hjalp med at bygge bålet, og andre havde lavet en heks, og en havde lige en håndfuld heksehyl. Der blev holdt tale, der blev grillet og spist og der blev lavet snobrød og Beboerforeningen gav heksekage – sådan laver vi Skt. Hans i Ålum. Og vi gør det gerne igen i 2019. Så sæt kryds den 23. juni. Og igen – alle de mange der gav en hånd med, tusind tusind tak.

Foredrag

I 2018 har der igen var godt gang i foredragene i Ålum forsamlingshus. Vi har haft fire foredrag. Den 10. januar med Kasper Pedersen fra Læger uden grænser – der var fuldt hus, så godt og vel. D.19. marts med Hanne Tempeldal, der har gået Caminoen. Igen fuldt hus – så godt og vel. Den 24. september med Casper Svane, et foredrag om Livet på Stand by, at have været klinisk død og skulle finde tilbage til livet igen. Caspers to børn var med, så vi fik også en pårørende vinkel. Meget velbesøgt. Den 13. november med Oluf Therkildsen om Naboskab – også godt besøgt. I alt har ca. 350 mennesker indløst billet til foredrag i 2018. Konceptet er egentlig en god fortælling, en kop kaffe, et stykke med sødt og en masse snak i pausen, og det synes vi er lykkes meget godt. Det er helt fantastisk med al den opbakning og alle de hænder, der når hinanden for at få ethvert arrangement til at lykkes. Tusind tusind tak for det. Foredragsgruppen er Kirsten, Poula og mig – og vi kan ingenting uden vores mænd og alle jer der hjælper. Hvis ikke I gjorde det, nåede vi ikke i mål.

Klub’n

Og så er der besætterne på første sal – Klub’n. Hen over sommeren fik en skør og tosset, lidt ulovlig, men fuldstændig fantastisk idé ben at gå på. Hvad nu hvis vi rydder mødelokalet på førstesal, køber en masse genbrugs bløde møbler, tigger lidt spil og lidt bøger og blade og køber lidt selv også, inviterer alle byens børn fra 8 år hver anden mandag til at komme og hygge med hinanden, spille Ludo og Uno og 500 – købe en is og en sodavand og få aftenkaffe med franskbrød og syltetøj – vil det så gå, vil de komme, gider de det? Jeg skal hilse og sige, at det gider de godt. 10-15 børn myldrer op ad trappen mandag i de ulige uger (fra september til ca. april) og så hygges der og laves aftaler og små netværk, der kan vokse og komme dem til hjælp når Storegades fester – og måske rædsler, venter om 5-10 år. Ipads, telefoner og elektroniske spil er ikke en del af Klub’n, og det føles næsten som en lettelse at her i Klub’n er vi sammen og gør ting sammen. Som en sagde en aften “vi er jo kun i Klub’n hver anden mandag, alle de andre dage kan vi spille”, og jeg spurgte, om hun syntes det ville være en god idé at kunne spille i Klub’n også, men det syntes hun bestemt ikke. Tovholder og ansvarlig for Klub’n er Majken og Bruno. Masser af forældre har tilbudt sig som forældrevagter, så der er næsten altid 3-4 forældre til stede – med det til følge at også de danner netværk og møder nye mennesker. Klub’n har en lille bod, her kan der købes chips, sodavand, is og hvad vi ellers finder til hylderne. Vi serverer frugt og grønt for børnene, når de kommer og lidt senere er der aftenkaffe med saft og franskbrød eller boller eller kage. Det koster ikke noget at gå i Klub’n, økonomien hænger sammen med de penge som venlige mennesker kommer til at tabe ned i Klub´ns kasse, den smule vi tjener i boden og så lidt økonomi fra Beboerforeningen – som også er dem der betaler for lys og varme. Og med alt det her in mente, skal der bare lyde en opfordring til at huske, hvad man får for et medlemskab af Ålum og Omegns Beboerforening.

Bonnie fortsætter:

Forsamlingshuset: Er uddelegeret som et udvalg med Marlene Jørgensen som tovholder. Bruno, som er en del af udvalget, har påtaget sig rollen som vicevært. Antallet af udlejninger stiger støt. Dette kan bl.a. skyldes rækken af foredrag, der afholdes og trækker nye potentielle lejere til. Pris for udlejninger er sat op, der er kommet krav om indbetaling af depositum og betaling af rengøring er blevet obligatorisk. Tidligere kunne man spare noget ved selv at feje fx, men det gik hen og krævede helt specifikke forventningsafstemninger, så for at undgå diskussioner er det nu helt ensrettet.

Ophalerpladsen: Vi blev i foreningen af Ålum-borger Mette Risager sidste år spurgt, om vi ville være en del af samarbejdet og udførslen af projektet om Opholdsfaciliteter ved Nørreåen, også kaldet Ophalerpladsen, da hun bl.a.  manglede en ny sparringspartner. Det takkede vi ja til, og er i skrivende stund i gang med at søge diverse fonde om den resterende del af beløbet til projektets udførsel, som endnu ikke er bevilget. Mette fremviste på generalforsamlingen et prospekt omhandlende projektet, og fortalte hvordan hele projektet er tænkt. Vi opfordres på mødet til at afholde et længerevarende separat møde for at udbrede kendskabet til projektet nærmere for borgerne i området. Dette vil vi bestemt overveje.

Arbejdet i foreningen pt:

Vi har det godt sammen i bestyrelsen, vi deles som nævnt om opgaverne, og er gode til at samarbejde på trods af forskelligheder. Vi ønsker fremadrettet at fortsætte vores fantastiske samarbejde, men vil også hellere end gerne invitere flere til at deltage – det er tidligere år besluttet, at der kan være 7 personer i bestyrelsen i stedet for kun 5, hvis der er grundlag for det. Man kan også vælge sig som suppleant. Man har dermed lov at deltage i møder, men har ikke stemmeret ved eventuelle afstemninger. Vi har rigtig gerne flere suppleanter. Vi arbejder i foreningen med at dygtiggøre os indenfor forskellige områder, der kan komme området til gavn. Derfor har vi både holdt møde med en ansat i Randers Kommune vedr. udvikling i landdistrikterne, med en rådgiver indenfor fondsansøgninger, været på ekskursion til andre forsamlingshuse, vi har haft en frivillig til fundraisingkursus og et borgermøde i Ø.B. om områdefornyelse mm. Lige nu udformer vi drejebøger for hvert arrangement, vi afholder, således at eventuelle nye frivillige nemt vil kunne overtage arrangementer, hvis de har lyst – vi mangler altid engagerede frivillige. Vi overvejer pt. meget hvilke fonde der skal søges til hvilke formål, samt hvad der er vigtigst for os at få lavet. Vi er meget forhippede på at få råd til et ordentligt lydanlæg til vores arrangementer i forsamlingshuset, men har desværre allerede indkasseret 2 afslag fra ansøgte fonde. Vi fik også afslag på en ansøgning om nye vinduer og døre, men fik til gengæld penge til Ålum bys legeplads. Pt. mødes vi ca. 1 x månedligt i bestyrelsen. Kassereren deltager på de fleste møder, da det er vigtigt for os, at der er styr på økonomien. Vi taler meget om, hvordan vi bedst får nye medlemmer. Hvordan griber vi det bedst an? Stemmer dørklokker? Deler sedler rundt med fordele ved at være medlem af foreningen? Opfordrer på Facebook? Det er så vigtigt for os med medlemmer i foreningen, da det økonomiske fundament skal være i orden. Medlemskab kan oprettes, ved at indbetale kontingent, når der i nærmeste fremtid sendes informationsfolder og girokort ud i området. Vil man hellere deltage gennem frivillig donation til foreningen, vil der også stå en vejledning til dette i folderen. Vi deler fortsat sedler rundt i alle postkasser i sognet ved de fleste arrangementer. Det koster en del i penge og overskud, så vi håber, at det sættes pris på og giver mening. Kæmpe ros til de frivillige, der giver os muligheden for at kunne sætte alle vores skibe i vandet – de er de vildesteJ Uden dem, ingen levende forening! Det betyder ALT. Tusind tak. Det bemærkes rundt omkring i lokalområdet, at der er kommet meget liv i Ålum. Det er bare superfedt at byen får det ry!

Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse: Årsregnskabet godkendes.

Næste års kontingent: Det foreslås og vedtages, at kontingentet forbliver uændret.

Indkomne forslag (skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen): Der er ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelse, iht. vedtægternes § 12: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen. Ved 5 i bestyrelsen afgår 3 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 2 medlemmer. Ved 7 i bestyrelsen afgår 4 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år. Posten som kasserer kan godt bestrides af en person udenfor bestyrelsen.

På valg er: Majken Blumensaat, modtager genvalg

Marlene Jørgensen, modtager genvalg

Kirsten Christensen, modtager ikke genvalg

Ikke på valg er:  Bonnie Hyldahl Nielsen (formand og sekretær)

Anette Johansen

Ghita Tougaard vil gerne træde ind i bestyrelsen, hvilket vedtages. Majken, Marlene, Anette og Bonnie fortsætter i bestyrelsen, Kirsten går af, men fortsætter som frivillig hjælpende hånd udenfor bestyrelsen.

Valg af revisor, iht. vedtægternes § 11: Svend Aage og Flemming fortsætter som revisorer.

På valg er Svend Aage Dahlgaard.

Valg af 1 eller flere suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Lene Bay Rosengaard vælges som suppleant

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år: Frank Huulgaard vælges som revisorsuppleant.

Eventuelt – herunder kan intet vedtages:

Der starter et hold op under forsamlingshusudvalget, der kaldes De Blå Mænd. De har valgt frivilligt at hjælpes ad med store og små forbedringer af forsamlingshuset, de kan prioritere arbejdsopgaver, og udvælge projekter der skal søges fonde til, herunder anskaffe tilbud på projekterne. Mændene er Christian Harbo, Niels Juulsgaard, Bent Pedersen, Peter Christensen og Bruno Svendsen.

Naturstyrelsen har et brugerråd, som vi i bestyrelsen opfordres til at være medlem af. Egon Thomassen vil gerne deltage i rådet uden for bestyrelsen. Han melder sig til på jgh@nst.dk

Landsbypuljen har bevilget 47.000,- til en nødudgangsløsning til forsamlingshusets førstesal fra rummet, der bruges af Klub´n. Dette er ved at blive etableret i skrivende stund. Der laves en døråbning og monteres en trappe uden på bygningen bag huset. Der mangler nu en løsning på opvarmning af rummet, da radiatorerne fjernes, og Beboerforeningen har indvilget i at hjælpe økonomisk med indkøb af en varmepumpe, hvis det bevilgede beløb overskrides.

Hjertestarteren har bestyrelsen valgt at oprette et serviceabonnement på, så ingen frivillig skal stå med ansvaret.

Søren Ryge-arrangementet i byen er en del af ”Elro-dagene”, som Elrofonden, der har opfordret klubber og foreninger i Elros gamle forsyningsperiode til at deltage i. Elrofonden betaler udgifterne til kunstneren/foredragsholderen, hvis man selv etablerer kontakten, og lægger hus til samt arbejdskræfter. Den entre´ der skal betales tilfalder arrangøren, som dermed støttes af Elrofonden på en alternativ måde. Vær opmærksomme på alle de spændende arrangementer i hele området i disse dage, hvis I vil have én på opleveren.

Referent Bonnie Hyldahl Nielsen