Nørreåen danner kommuneskel mellem Randers og Favrskov kommuner og ligger lige i udkanten af Ålum. Her bliver der 2020 bygget en Naturplads med ophalerplads til kanoer, shelters, gangstier med fiskepladser langs åen, borde og bænke, bålplads, kajakhotel, flydebroer og solpladser. Stedet bliver tilgængeligt for alle, når det er færdigbygget.

Her er der plads til alle og plads til leg og hygge omkring fiskeri, omkring bålet, med fødderne i åen og tid til tanker og fordybelse.

Træstien langs åen er 100 meter lang og der er bænke med passende mellemrum på stien.

Naturpladsen er blevet til i et samarbejde med fire små byer (Ålum og Omegn, Vester Velling, Øster Velling og Terp) i to kommuner (Randers og Favrskov). De fire små byer står for vedligeholdelse af Naturpladsen.